สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญชวน อปท.สมัครประกวดรางวัลพระปกเกล้า ปี65 วันนี้ – 25 พค.

สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พฤษภาคม 2565
———————————–
รางวัลพระปกเกล้า แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่
ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
ประเภทที่ 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ทั้งนี้ สถาบันฯ จัดให้มีการสัมมนารางวัลพระปกเกล้าออนไลน์ “KPI AWARD TALK” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรางวัลพระปกเกล้าและการเตรียมความพร้อมในการสมัครให้แก่ อปท. จำนวน 4 ครั้ง
อปท. ที่สนใจเข้าร่วมรางวัลพระปกเกล้า และสัมมนา “KPI AWARD TALK” สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
https://kpi.ac.th/news/news/data/1355

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image