ชป.วางระบบระบายน้ำคลองเปรมประชากร รับมือน้ำท่วม-น้ำแล้ง พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนริมคลอง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงผลการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บท โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เขตพระราชฐาน เขาดินวนา โดยมี พลตรี ธิติพล สารลักษณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม ว่า กรมชลประทานได้ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองเปรมประชากร ช่วงบน ดำเนินการโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ความยาว 24,000 เมตร เป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยการเปิดรับน้ำคุณภาพดีจากแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านทางสถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน ประตูระบายน้ำเชียงรากน้อย และประตูระบายน้ำเชียงรากใหญ่  ก่อนระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำเปรมเหนือรังสิต ลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ต่อไป ทำให้ปัจจุบันคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากรช่วงบนมีคุณภาพที่ดีขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน

ส่วนการบริหารจัดการน้ำในคลองเปรมประชากรช่วงล่าง จะรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เข้าสู่คลองเปรมประชากรช่วงน้ำทะเลหนุน ประมาณวันละ 30,000 ลบ.ม./วัน ในช่วงฤดูแล้ง ส่วนในช่วงฤดูฝน จะดำเนินการสูบน้ำ เมื่อถึงระดับเฝ้าระวังจากคลองเปรมประชากร ลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และสูบออกแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิต เป็นการระบายน้ำออกจากคลองเปรมประชากร ตัดยอดน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองเปรมประชากร ด้วยการติดตั้งตะแกรงพร้อมเครื่องครากขยะ บริเวณประตูระบายน้ำเปรมใต้รังสิต  งานขุดลอกคลองเปรมประชากร ตั้งแต่คลองรังสิตฯ จนถึงสถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน  รวมทั้งก่อสร้างประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองพุทรา 1,2 และประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองเชียงรากน้อย1 รวมไปถึงการปรับปรุงประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองเชียงรากน้อย และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ประตูระบายน้ำเปรมใต้รังสิต ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรบางสิงห์ ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรบางหลวง และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเปรมประชากร อีก 3 แห่ง

Advertisement

ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมชลประทานยังมีแผนดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองเปรมประชากรในระยะต่อไป ด้วยการก่อสร้างสะพานในเขตคลองเปรมประชากรตั้งแต่คลองเชียงรากน้อยไปจนถึงคลองรังสิต จำนวน 5 แห่ง  ก่อสร้างประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองคู  ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางหวาย รวมทั้งปรับปรุงประตูเรือสัญจรและอาคารประกอบ บริเวณประตูระบายน้ำเปรมเหนือรังสิต ประตูระบายน้ำกลางคลองเปรมประชากร ประตูระบายน้ำเปรมเหนือ รังสิต และประตูระบายน้ำเปรมใต้รังสิต เป็นการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรอย่างมีระบบเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวริมคลองให้ดียิ่งขึ้น

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image