มอบโอกาสแห่งการเรียนรู้ สานต่อสู่ความฝันทางการศึกษา

มูลนิธิดำรงชัยธรรม มูลนิธิที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย มาตลอดระยะเวลา 23 ปี ภายใต้โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” โดย คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ให้เข้าถึงการศึกษาแบบครบวงจร ด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนไทยที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้เป็นคนดีของสังคมและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อได้ ดังความหมายของตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ คือ เลขหนึ่งไทย 1 หมายถึง “คนดีที่หนึ่ง” โดยมีนักเรียนทุนซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคมได้เป็นผลสำเร็จแล้วทั้งหมด 20 รุ่น อีกทั้งยังได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่กลับไปพัฒนาบ้านเกิด และสังคม ผ่านหลากหลายสหวิชาชีพ นอกจากให้โอกาสทางการศึกษาแล้ว มูลนิธิยังต้องการสร้างเยาวชนที่มีใจอาสา และเติบโตเป็นบุคคลคุณภาพคืนสู่สังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ปัจจุบัน  “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” ยังคงยึดมั่นตามเจตนารมย์ของ คุณไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม ที่ว่า “ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี” มุ่งมั่นให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาของเยาวชนสืบเนื่องตลอดมา โดยเมื่อเร็วๆ นี้ทางมูลนิธิได้ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนที่ผ่านการคัดเลือก รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2565

 

นางสาวศกลรัตน์ พัฒโท นิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียนทุนรุ่นที่ 21 เยาวชนที่ได้พยายามเดินตามความฝันของตนเอง เปิดเผยว่า

“รู้สึกดีใจ มีความหวังในการเรียนต่อไปค่ะ เพราะจะได้ทุ่มเทให้กับการเรียนได้อย่างเต็มที่ โดยปกติแล้ว คุณยายจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนของหนู แต่ด้วยสถานการณ์โควิด รายได้จากคุณพ่อคุณแม่ เดิมก็ไม่มากพอจะส่งให้หนูเรียนปริญญาตรีได้ อีกทั้งคุณยายเองก็อายุเยอะ จึงตัดสินใจสมัครขอรับทุนครั้งนี้ค่ะ ความฝันของหนูคือ อยากเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงของประชาชน สร้างความเท่าเทียมในสังคม หนูเชื่อว่าหากเริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนทั่วไปรวมถึงเยาวชน จะนำมาสู่การพัฒนาประเทศได้ค่ะ ต้องขอขอบคุณมูลนิธิฯ ที่ให้โอกาสหนูได้เดินตามความฝัน อนาคตข้างหน้าหนูอยากเป็นผู้ให้สิ่งดีๆ กับสังคมดั่งที่มูลนิธิดำรงชัยธรรมปฏิบัติค่ะ”

นายจิรพันธ์ เพราะขุนทด นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักเรียนทุนรุ่นที่ 21 เยาวชนผู้มีความสนใจศึกษาความรู้เกี่ยวกับโลกและดาราศาสตร์ เพื่อสานฝันในการเป็นนักธรณีวิทยา เปิดเผยว่า

“ผมขอขอบคุณมูลนิธิดำรงชัยธรรมที่มอบโอกาสให้ผมได้ศึกษาในสาขาที่ผมรัก อีกทั้งเพิ่มประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและเรียนรู้ในสังคมที่กว้างขึ้น ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานสู่การเป็นผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดี ความฝันของผม คือ การเป็นนักธรณีวิทยา เนื่องจากปัจจุบันโลกได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหลายอย่าง ทั้งหมดล้วนมีที่มาจากธรณีวิทยา ซึ่งภัยที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความเสียหายให้กับผู้คน สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ผมจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคำนวณหาแนวโน้มในการเกิดภัยพิบัติต่างๆ คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีช่วยแจ้งเตือนภัยต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีทางธรณีใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ และปลูกฝังให้คนในสังคม ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศครับ”

นางสาวซุลฟาญ์ ดาลอ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักเรียนทุนรุ่นที่ 21เยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน เพื่อประกอบอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้คนในอนาคต เปิดเผยว่า

“การได้รับทุนจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม ทำให้หนูมีแรงบันดาลใจ ที่จะตั้งใจศึกษาหาความรู้ เพื่อประสบความสำเร็จในด้านการเรียน จะไม่ทำให้ทางมูลนิธิและครอบครัวผิดหวังแน่นอน การเป็นนักเทคนิคการแพทย์ คือ อาชีพที่คอยสนับสนุนทีมแพทย์ เพื่อดำเนินการรักษาผู้ป่วย สำหรับหนูโรงพยาบาลคือ สถานที่แห่งความหวัง ดังนั้นความฝันของหนูคือการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ ผู้ที่คอยอยู่เบื้องหลัง เป็นความหวัง กำลังใจให้กับผู้ที่เข้าใช้บริการในโรงพยาบาล ทุนนี้จึงเป็นเหมือนสิ่งที่สนับสนุนให้หนูได้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป และอยากให้เชื่อมั่นว่าการให้ทุนกับหนูนั้นจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนค่ะ”

นางสาวญาณิศา ลครวงษ์ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาลัยนวมินทราธิราช นักเรียนทุนรุ่นที่ 21 เปิดเผยว่า

“หนูมีรุ่นพี่ที่เคยได้รับทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรมเป็นแรงบันดาลใจค่ะ การได้เห็นผลงานการทำความดีและช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ทำให้หนูประทับใจมูลนิธิมากๆ ที่หยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ จนผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมากมาย และหนูดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมูลนิธิดำรงชัยธรรมค่ะ ความฝันของหนูในการเป็นนักปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นั้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย ทำให้หนูอยากจะกระจายความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเหตุการณ์ฉุกเฉินให้กับบุคคลทั่วไปเข้าใจค่ะ เนื่องจากปัจจุบันความรู้เหล่านี้ยังไม่เข้าถึงทุกคน แต่ในทางกลับกัน อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ นำมาซึ่งเหตุการณ์ที่น่าเสียใจตามมา ดังนั้นการให้ความรู้พื้นฐานด้านการปฐมพยาบาล เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจึงเป็นสิ่งที่หนูมองว่าสำคัญมากค่ะ และหนูตั้งใจว่าจะทำความดีเพื่อสังคมให้มากที่สุด เป็นคนที่ “โตดี” เหมือนดั่งปรัชญาของมูลนิธิค่ะ”

นายจีรศักดิ์ ดาศรี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนทุน รุ่นที่ 21 หนึ่งในเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดเผยว่า

“เหตุผลที่เลือกเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เพราะผมอยากนำความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า มาพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทย พัฒนาระบบไฟฟ้าของหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงในพื่นที่ที่เข้าถึงยาก เช่น บนดอยสูง ชนบท เป็นต้น เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม เหมือนกับมูลนิธิดำรงชัยธรรมที่คอยเป็นผู้สนับสนุนและผลักดันเยาวชนในสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่ดี ผมอยากให้มูลนิธิดำรงชัยธรรมมอบ ทุนการศึกษาแบบนี้ให้รุ่นน้องตลอดไป เพื่อช่วยให้ผู้คนในประเทศมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ”

นางสาวนูรมี อาแว นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักเรียนทุนรุ่นที่ 21 หนึ่งในเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เปรียบเสมือนของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของตนเองและครอบครัว เปิดเผยว่า

“การที่ หนูได้เรียนต่อถือเป็นความหวังของครอบครัวค่ะ หนูจะต้องตั้งใจเรียนเพื่อกลับมายกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว แบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ และหนูยังตั้งใจที่จะเป็นพยาบาลจิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่เสี่ยง หรือในช่วงเกิดโรคระบาดที่หลายคนกลัว หนูจะนำความรู้ด้านการพยาบาลต่างๆ ที่มีมาแนะนำแก่ประชาชน รวมถึงทางสื่อออนไลน์ หนูขอขอบคุณมูลนิธิดำรงชัยธรรม ขอบคุณที่มองเห็นความต้องการของเด็กๆเหล่านี้ ขอบคุณที่เปิด โอกาสให้พวกหนู ความช่วยเหลือเหล่านี้เกินกว่าที่หนูจะสามารถตอบแทนได้ แต่สิ่งที่หนูสัญญาว่าจะทำเสมอ คือ การให้ประโยชน์แก่สังคมค่ะ”

นายจิรพันธ์ เพราะขุนทด นักศึกษาคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักเรียนทุนรุ่นที่ 21 เยาวชนผู้มีความสนใจศึกษาความรู้เกี่ยวกับโลกและดาราศาสตร์ เพื่อสานฝันในการเป็นนักธรณีวิทยา เปิดเผยว่า

“ผมขอขอบคุณมูลนิธิดำรงชัยธรรมที่มอบโอกาสให้ผมได้ศึกษาในสาขาที่ผมรัก อีกทั้งเพิ่มประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและเรียนรู้ในสังคมที่กว้างขึ้น ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานสู่การเป็นผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดี ความฝันของผม คือ การเป็นนักธรณีวิทยา เนื่องจากปัจจุบันโลกได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหลายอย่าง ทั้งหมดล้วนมีที่มาจากธรณีวิทยา ซึ่งภัยที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความเสียหายให้กับผู้คน สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ผมจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคำนวณหาแนวโน้มในการเกิดภัยพิบัติต่างๆ คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีช่วยแจ้งเตือนภัยต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีทางธรณีใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ และปลูกฝังให้คนในสังคม ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศครับ”

นางสาวซุลฟาญ์ ดาลอ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักเรียนทุนรุ่นที่ 21เยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน เพื่อประกอบอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้คนในอนาคต เปิดเผยว่า

“การได้รับทุนจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม ทำให้หนูมีแรงบันดาลใจ ที่จะตั้งใจศึกษาหาความรู้ เพื่อประสบความสำเร็จในด้านการเรียน จะไม่ทำให้ทางมูลนิธิและครอบครัวผิดหวังแน่นอน การเป็นนักเทคนิคการแพทย์ คือ อาชีพที่คอยสนับสนุนทีมแพทย์ เพื่อดำเนินการรักษาผู้ป่วย สำหรับหนูโรงพยาบาลคือ สถานที่แห่งความหวัง ดังนั้นความฝันของหนูคือการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ ผู้ที่คอยอยู่เบื้องหลัง เป็นความหวัง กำลังใจให้กับผู้ที่เข้าใช้บริการในโรงพยาบาล ทุนนี้จึงเป็นเหมือนสิ่งที่สนับสนุนให้หนูได้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป และอยากให้เชื่อมั่นว่าการให้ทุนกับหนูนั้นจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนค่ะ”

นางสาวญาณิศา ลครวงษ์ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สาขาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาลัยนวมินทราธิราช นักเรียนทุนรุ่นที่ 21 เปิดเผยว่า

“หนูมีรุ่นพี่ที่เคยได้รับทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรมเป็นแรงบันดาลใจค่ะ การได้เห็นผลงานการทำความดีและช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ทำให้หนูประทับใจมูลนิธิมากๆ ที่หยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ จนผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมากมาย และหนูดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมูลนิธิดำรงชัยธรรมค่ะ ความฝันของหนูในการเป็นนักปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นั้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย ทำให้หนูอยากจะกระจายความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเหตุการณ์ฉุกเฉินให้กับบุคคลทั่วไปเข้าใจค่ะ เนื่องจากปัจจุบันความรู้เหล่านี้ยังไม่เข้าถึงทุกคน แต่ในทางกลับกัน อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ นำมาซึ่งเหตุการณ์ที่น่าเสียใจตามมา ดังนั้นการให้ความรู้พื้นฐานด้านการปฐมพยาบาล เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจึงเป็นสิ่งที่หนูมองว่าสำคัญมากค่ะ และหนูตั้งใจว่าจะทำความดีเพื่อสังคมให้มากที่สุด เป็นคนที่ “โตดี” เหมือนดั่งปรัชญาของมูลนิธิค่ะ”

นายจีรศักดิ์ ดาศรี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนทุน รุ่นที่ 21 หนึ่งในเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดเผยว่า

“เหตุผลที่เลือกเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เพราะผมอยากนำความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า มาพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทย พัฒนาระบบไฟฟ้าของหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงในพื่นที่ที่เข้าถึงยาก เช่น บนดอยสูง ชนบท เป็นต้น เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม เหมือนกับมูลนิธิดำรงชัยธรรมที่คอยเป็นผู้สนับสนุนและผลักดันเยาวชนในสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่ดี ผมอยากให้มูลนิธิดำรงชัยธรรมมอบ ทุนการศึกษาแบบนี้ให้รุ่นน้องตลอดไป เพื่อช่วยให้ผู้คนในประเทศมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ”

นางสาวนูรมี อาแว นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักเรียนทุนรุ่นที่ 21 หนึ่งในเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เปรียบเสมือนของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของตนเองและครอบครัว เปิดเผยว่า

“การที่ หนูได้เรียนต่อถือเป็นความหวังของครอบครัวค่ะ หนูจะต้องตั้งใจเรียนเพื่อกลับมายกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว แบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ และหนูยังตั้งใจที่จะเป็นพยาบาลจิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่เสี่ยง หรือในช่วงเกิดโรคระบาดที่หลายคนกลัว หนูจะนำความรู้ด้านการพยาบาลต่างๆ ที่มีมาแนะนำแก่ประชาชน รวมถึงทางสื่อออนไลน์ หนูขอขอบคุณมูลนิธิดำรงชัยธรรม ขอบคุณที่มองเห็นความต้องการของเด็กๆเหล่านี้ ขอบคุณที่เปิด โอกาสให้พวกหนู ความช่วยเหลือเหล่านี้เกินกว่าที่หนูจะสามารถตอบแทนได้ แต่สิ่งที่หนูสัญญาว่าจะทำเสมอ คือ การให้ประโยชน์แก่สังคมค่ะ”

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon