กรมทางหลวง ชี้แจงกรณีตัดต้นไม้สักบนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว – ปางเคาะ จังหวัดแพร่

 

ตามที่ได้มีสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียนำเสนอข่าวเกี่ยวกับกรมทางหลวงได้ทำการตัดต้นไม้สักกว่า 500 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว – ปางเคาะ จังหวัดแพร่ ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่เห็นด้วยในการดำเนินการดังกล่าว นั้น

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงแพร่ ขอเรียนชี้แจงว่า การนำไม้ออกเป็นการเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงทางหลวง โดยจะขยายช่องจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว – ปางเคาะ ระหว่าง กม.370+065 – 387+575 ระยะทาง 17.510 กิโลเมตร ซึ่งได้มีต้นไม้ทั้งด้านซ้ายทางและขวาทางกีดขวางการก่อสร้าง โดยกรมทางหลวงได้ทำการตัดต้นไม้เฉพาะเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้น รวมทั้ง ได้ดำเนินการขออนุญาตทำไม้ตามระเบียบทุกขั้นตอนและยินยอมให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมทางหลวงได้ทำการชะลอการทำไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ออกไปก่อนพร้อมทั้งจะจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 6 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 – 3 โดยบริษัทที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และครั้งที่ 4– 5 จัดโดยบริษัทที่ปรึกษาโครงการออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง ซึ่งได้ออกแบบโครงการแล้วเสร็จเมื่อปี 2556

Advertisement

ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ. 2561 งบประมาณโครงการ 400 ล้านบาท ระหว่าง กม.370+075 – 381+513 หากประชาชนมีข้อซักถามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงแพร่ โทร. 0 5451 1574 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด  24 ชั่วโมง)

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image