หอการค้าขอนแก่นจับ X ไคซ์ (KICE) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO ผลักดันไทยเป็นผู้นำในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง

หอการค้าขอนแก่นจับ X ไคซ์ (KICE) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO ผลักดันไทยเป็นผู้นำในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง พร้อมนำเสนอนวัตกรรมด้านอาหาร แบบครบวงจร ระหว่าง วันที่  15 – 17 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ จังหวัดขอนแก่น

Advertisment

นายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022 (บียอนด์ ฟู้ด เอกซ์โปร์) งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับภูมิภาคประจำอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (กลุ่มประเทศ GMS อันได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน-ยูนนาน) นำเสนอสินค้านวัตกรรมด้านอาหาร การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง แบบครบวงจร เพื่อชูศักยภาพและยกระดับเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค สู่ระดับนานาชาติ ผ่านโปรแกรมจับคู่ทางธุรกิจ Hosted Buyer Program ผลักดันภาคการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็น ครัวของโลก คาดการณ์มูลค่าการส่งออกทั้งปี 1.20 ล้านล้านบาท ขยายตัว 9.3% มีปัจจัยบวกจากประเทศคู่ค้าที่ต้องการสินค้าอาหารเพิ่มขึ้น

Advertisement

ทั้งนี้ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณเจริญ แก้วสุกใส เผยปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการอาหาร 1 แสนโรงงาน ทั้งขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก และสมาชิกในกลุ่มอาหารสภาอุตสาหกรรมฯ  กว่า 400 ราย ประกอบกับบริษัทด้านอาหารระดับโลกที่เข้ามาร่วมลงทุน ทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหาร สร้างรายได้ถึง 20% ของ GDP ของไทย และมองว่าไทยสามารถใช้ความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานอาหารนี้ ที่เริ่มต้นตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สร้างความได้เปรียบในวิกฤตอาหารของโลกในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เผยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยขึ้นไปยังลุ่มแม่น้ำโขงมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น การคมนาคมขนส่งโดยเส้นทางรถไฟฟ้ามีความก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับโอกาสทางการค้า กอรปกับนวัตกรรมใหม่ๆ จากเชฟรุ่นใหม่ อาทิ เชฟไพศาล ผู้รังสรรค์เมนูอาหารอีสานปรับแต่งเมนูจนมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และเชฟคำนางผู้ทำ Gastronomy เกี่ยวกับอาหารอีสานจนมีชื่อเสียงโด่งดัง จนขอนแก่นคึกคักและมีร้านอาหารใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย นี่แสดงให้เห็นแล้วว่าประเทศไทยสามารถนำพาอาหารในแต่ละภาคของไทยสู่ระดับนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ

Advertisement

ทั้งนี้ เพื่อขยายช่องทางทางการค้า และยกระดับภาคอุตสาหกรรมอาหารในส่วนภูมิภาคให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง หอการค้าจังหวัดขอนแก่นจึงผนึกกำลังร่วมกับศูนย์ประชุมฯ ไคซ์  (KICE) จัดงาน #BeyondFoodExpo2022 ขี้นในปีนี้ พร้อมเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ผลักดันให้ธุรกิจอาหารในระดับ   อนุภูมิภาค ได้มีโอกาสทางการค้าและขยายช่องทางในการทำธุรกิจ เพื่อต่อยอดไปสู่ตลาดสากลได้อย่างมีเสถียรภาพ

นายวิศว์ชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์)  เผยว่า งาน #BeyondFoodExpo จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่าง วันที่ 15 – 17 ธันวาคม  2565  ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ให้บริการการจัดงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น โดยจัดงานภายใต้คอนเซปต์ Food, Feature to Fight เป็นการนำเสนอความหลากหลายของอาหาร (#Food) ผลักดันศักยภาพที่โดดเด่นของผู้ประกอบการอาหารในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (#Feature) ให้สามารถต่อสู้ (#Fight) กับภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในปัจจุบัน ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วมุมโลกชะลอตัวลง และขณะนี้สถานการณ์โควิดเริ่มผ่อนคลายลง ทางหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ จึงร่วมกันผลักดันจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารแบบครบวงจร ในชื่อว่า #BeyondFoodExpo2022 : The Greater Mekong Food Trade Show รวมกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ร่วมออกบูธแสดงสินค้าเพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคสู่มหภาค ซึ่งงาน BEYOND FOOD EXPO จะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะช่วยสร้างและขยายเครือข่ายทางธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร ด้วยโปรแกรมจับคู่ทางธุรกิจ Hosted Buyer Program ซึ่งจะเป็นช่องทางในการต่อยอดธุรกิจอาหารของผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงไปสู่นานาชาติ

#BeyondFoodExpo2022 เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับภูมิภาคประจำอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (กลุ่มประเทศ GMS) ที่เชื่อมต่อ 6 ประเทศเข้าด้วยกันคือ ไทย ลาว เวียดนาม พม่า กัมพูชา และ จีน-ยูนนาน จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมด 8 กลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม (Food Fairs) อันได้แก่ กลุ่มสินค้าทางการเกษตรและออร์แกนิค อาหารโปรตีนจากพืช อาหารทางเลือกใหม่ อาหารฮาลาล อาหารที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศเฉพาะถิ่น อาหารแปรรูปและอาหารแห้ง ขนมของหวาน และเครื่องดื่ม, 6 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านอาหาร (Food Supplies) อาทิ วัตถุดิบและสารเติมแต่งด้านอาหาร การบรรจุภัณฑ์และฉลาก เครื่องมือสำหรับการแปรรูปอาหาร การรักษามาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร ระบบห้องรักษาอุณหภูมิ ระบบลำเลียงอาหารและการขนส่ง เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นงานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านกลุ่มผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงแบบครบวงจร (Complete Food Supply Chains thru Greater Mekong Subregion in one show)

โดยบรรยากาศภายในงาน #BeyondFoodExpo2022 จะเป็นไปในรูปแบบของ Food Talks: 5ESarn Pentagon: 5E อันได้แก่ Explore, Exclusive, Experience, Engage และ Enjoy เพราะนอกจากการแสดงสินค้าแล้ว งาน #BeyondFoodExpo ยังเป็นเวทีการเจรจาทางธุรกิจ ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เข้าถึงนวัตกรรมและข่าวสารใหม่ๆ อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของคนดังในวงการอาหาร ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถปรับตัวในยุคเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 8,500 ราย เงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) โทร. 093 794 4644

ติดตามข้อมูลข่าวสาร Facebook: BEYOND FOOD EXPO

Email: [email protected]

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image