ยืนหนึ่งผู้นำการเรียนรู้แห่งอนาคต ม.กรุงเทพต่อยอด Metaverse ดีไซน์วิชาใหม่เติม 15 หลักสูตรด้าน Technology และ Creative Art

มหาวิทยาลัยกรุงเทพนำเทรนด์ต่อยอดการใช้เทคโนโลยี Metaverse พัฒนา Ecosystem ครบสมบูรณ์ทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่  ออกแบบรายวิชาใหม่เติมเต็ม 15 หลักสูตรด้าน Technology และ Creative Art  ภายใต้การโค้ชของคณาจารย์ผู้รู้จริง จัดเต็มความร่วมมือภาครัฐและภาคธุรกิจหลากหลายทั้งไทยและต่างประเทศ  เน้นการเรียนรู้สร้างประสบการณ์เสริมสมรรถนะและทักษะความสามารถของนักศึกษาแบบไร้ขีดจำกัด ด้วยการลงมือทำจริงสัมผัสประสบการณ์จริงในสายงานอาชีพใหม่มาแรงยุคเมตาเวิร์ส

มหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พลิกโฉมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ยุคที่เทคโนโลยีคือพลังขับเคลื่อนให้การศึกษาก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว  นอกเหนือจากรายวิชาด้าน Metaverse เตรียมความพร้อมในโลกอนาคตให้กับนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้พัฒนาแพลตฟอร์ม BU Metaverse เปิดตัวครั้งแรกในการจัดงาน Open House  เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ด้วยรูปแบบ Virtual Event สร้างประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ให้นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี รวมถึงนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมงาน ทำให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง

ดร.ถิรพล  วงศ์สอาดสกุล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพคิดและลงมือทำทันทีเมื่อเห็นเทรนด์เทคโนโลยีเมตาเวิร์สทำให้หลายอย่างเปลี่ยนไป มีการออกแบบหลักสูตรเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ในยุคเมตาเวิร์สของมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยมองที่ปลายทางของบัณฑิตเมื่อเรียนจบ สามารถทำอาชีพต่างๆ ในโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีประสบการณ์ทำงานตรงกับมืออาชีพในงานอาชีพใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์ส อาทิ นักพัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักออกแบบเหรียญโทเคน ออกแบบคาแรคเตอร์แฟชั่น เอ็นเอฟทีครีเอเตอร์  ออกแบบงานแสดงเวอร์ช่วลอีเว้นต์  วีทูเบอร์ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโลกเสมือน ฯลฯ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความพร้อมด้าน  Ecosystem ที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์สครบสมบูรณ์ โดยพัฒนาพร้อมกันใน 4 ด้าน คือ เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส  คณาจารย์  หลักสูตร และความร่วมมือกับภาคธุรกิจ  ดร.ถิรพล  กล่าวด้วยว่า  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความรู้จริงในเรื่องเทคโนโลยี และได้รับคัดเลือกให้เป็นวิทยากรอบรมครูในสังกัด สพฐ.มีการจัดทําเนื้อหาด้าน Metaverse จํานวน 4 วิชา เรียนระบบออนไลน์ โดยอบรมคุณครูทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 200 คน ผ่านโครงการ Train the Trainers และมีเป้าหมายอบรมให้นักเรียนจํานวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน นอกจากนี้ ยังมีการจัดการประกวดการพัฒนา Metaverse ในชื่อ Coding for Metaverse เพื่อให้ทุนนักเรียนและคุณครูในการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต   

ด้านการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้พัฒนารายวิชาใหม่เพิ่มเติมใน 15 หลักสูตร โดยมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ไปแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เฟสแรกทำหลักสูตรเพิ่มเติมในคณะด้านเทคโนโลยีและด้านศิลปะ มีกลุ่มวิชา Virtual and Augmented Reality เพื่อออกแบบประสบการณ์ในโลกเสมือนจริง รองรับการทํางานในอนาคต พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษามี โอกาสในการออกแบบและพัฒนา Metaverse Campus ร่วมกับพันธมิตรชั้นนําด้าน Metaverse

มีตัวอย่างคณะวิชา เช่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ และออกแบบแฟชั่น ปรับหลักสูตรใหม่ด้วยโมเดล Learn to Earn เรียนไปด้วยและได้สิ่งตอบแทนจากผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น นักศึกษาต้องเรียนรู้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อใช้งานเป็น รู้วิธีจัดการบัญชีเมตามาร์ท  เข้าใจการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ล่าสุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ให้ความสำคัญและช่วยผลักดันเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาผลงานศิลปะเป็น NFT นำไปขายในแพลตฟอร์ม Opensea ซึ่งเป็นเมตาเวิร์สระดับสากล

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาอีเว้นท์  สาขาสุดฮิตของนักเรียนมัธยมปลาย  มีการปรับหลักสูตรใหม่ให้นักศึกษาได้คิดและออกแบบงานในระบบดิจิทัลมากขึ้น เรียนรู้กระบวนการจัดอีเว้นท์ออนไลน์ซึ่ง Metaverse เปิดโอกาสให้จัด Virtual Event  โดยใช้ Augmented Reality, Virtual Reality, Extended Reality ทั้งในรูปแบบงานนิทรรศการ คอนเสิร์ต แฟชั่น เกมโชว์ และอื่นๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สองคณะนี้ใช้หลักสูตรเรียนเพิ่มเติมเจาะลึกเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส  มีรายวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์บนบล็อกเชน เช่น อีเทอเรียม  สมาร์ท คอนแทรค  รวมทั้งเปิดโอกาสอาจารย์และนักศึกษามี โอกาสในการออกแบบและพัฒนา Metaverse Campus ร่วมกับพันธมิตรชั้นนําด้าน Metaverse

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เพิ่มหลักสูตร Virtual Thesis Exhibition จัดแสดงผลงานดีไซน์สิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่ การออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก ผ่าน Metaverse ให้คณาจารย์ และผู้สนใจได้เข้าร่วมชมผลงานแบบเสมือนจริง

การพัฒนา Ecosystem ด้านเมตาเวิร์สกับการเรียนรู้ในระยะต่อไปของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ใช้โมเดลความร่วมมือภายนอกมีหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)  พันธมิตรธุรกิจเอกชนในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ร่วมมือกับ  USM Metaverse  (United State of Mars Metaverse)  และพันธมิตรในประเทศไทยอีกหลายกลุ่ม โดยล่าสุดได้ลงนาม MOU ความร่วมมือกับ Aniverse Metaverse สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้การทำงานจริงร่วมกับมืออาชีพ  นักศึกษาและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ร่วมกันพัฒนา BU Metaverse Campus บน Aniverse Metaverse เรียนรู้การทำงานจริงกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพในการออกแบบระบบการเรียนรู้แบบ Gamification : Learn to Earn ตอบโจทย์การเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ช่วยออกแบบ Avatar ร่วมกับ NFTs

ที่สำคัญ ใน BU Metaverse Campus คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์ช่วยออกแบบผังเมือง อาคาร ห้องเรียน กิจกรรมและสถานที่ในโลกเสมือน BU Town บนพื้นที่กว่า 600 ไร่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Aniverse Metaverse ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ห้องเรียนเสมือน การแสดงผลงาน การจัดคอนเสิร์ต ร้าน NFTs พิพิธภัณฑ์ และคอร์สเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งกระบวนการพัฒนา BU Metaverse Campus จะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้นักศึกษานำไปต่อยอดในการสร้างธุรกิจใน Metaverse ของตัวเองในอนาคต

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon