เลเซอร์แก้ไขสายตา ชีวิตไร้กรอบสำหรับวิถีชีวิตยุคใหม่

เนื่องด้วยปัจจุบันเป็นยุคของสังคมดิจิตอล ส่วนมากเราใช้เวลาในแต่ละวันอยู่กับสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ประกอบกับการระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการใช้สายตาเป็นอย่างมาก การเรียน การประชุม การทำงาน การสั่งอาหาร การซื้อสินค้าต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น การใส่แว่นตาก็ทำให้ไม่ค่อยสะดวกในบางสถานการณ์ การใส่คอนแทคเลนส์ก็ทำให้มีอาการตาแห้งหรือไม่สบายตา คันตา ปัจจุบันจึงพบว่ามีผู้ที่มีปัญหาสายตาต่าง ๆ เช่น ภาวะสายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาวและสายตายาวตามอายุ ที่ต้องการความคล่องตัวในการใช้ชีวิตประจำวันมองหาทางเลือกเสริมในการผ่าตัดเพื่อรักษาภาวะสายตาผิดปกติดังกล่าวข้างต้นมากขึ้น ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันคือการทำผ่าตัดเลเซอร์แก้ไขสายตา

พญ.วธูกานต์ รุ่งภูวภัทร จักษุแพทย์กระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเทคนิคในการผ่าตัดเลเซอร์แก้ไขสายตาชนิดต่าง ๆ ว่า ส่วนมากผู้ป่วยมักจะรู้จักแต่เลสิก แต่ความเป็นจริงแล้วเทคนิคการผ่าตัดเลเซอร์แก้ไขสายตามีอีกหลายวิธี เช่น พีอาร์เค (PRK) เลสิกแบบใบมีด (Blade LASIK) เลสิกแบบไร้ใบมีดหรือเฟมโตเลสิก (Femto LASIK) รวมถึงเทคโนโลยีล่าสุดคือ รีเลกส์สมายล์ ReLEx SMILE โดยแต่ละเทคนิคก็จะมีข้อดีข้อเสีย ความเหมาะสม ผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปในแต่ละเทคนิคและความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายที่แตกต่างกันไป จึงแนะนำให้ผู้ที่สนใจในการผ่าตัดมาพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจประเมินความเหมาะสมของสภาพดวงตาว่าสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้หรือไม่ สำหรับข้อบ่งชี้และการเตรียมตัวเบื้องต้นที่อาจจะประเมินด้วยตนเองมาก่อนเข้าประเมินการทำผ่าตัด เช่น อายุ 18 ปีขึ้นไป มีค่าสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี ไม่ต้องการใส่แว่น หรือเลนส์สัมผัส หรือปัญหาข้อจำกัดในการใช้แว่น หรือเลนส์สัมผัส เช่น เกิดภาวะภูมิแพ้เลนส์สัมผัส ไม่มีโรคกระจกตา ภาวะตาแห้งรุนแรง หรือโรคตาอื่น ๆ เช่น ต้อกระจก จอตาเสื่อม หรือโรคทางกายที่มีผลต่อการสมานแผลกระจกตา เช่น โรคภูมิแพ้ตนเอง ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ไม่อยู่ในระหว่างการใช้ยาบางชนิด เช่น ยารักษาสิวในกลุ่ม Isotretinoin หรือการใช้ฮอร์โมน

Advertisment

รูปแสดงวิธีการแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์แบบต่าง ๆ

PRK เป็นการลอกผิวกระจกตาด้านนอกออก และใช้เลเซอร์ (ชนิดเอ็กไซเมอร์เลเซอร์) ปรับความโค้งกระจกตา

Advertisement

BLADE LASIK ใช้ใบมีด แยกชั้นกระจกตาด้านนอก และใช้เลเซอร์ (ชนิดเอ็กไซเมอร์เลเซอร์) ปรับความโค้งกระจกตา

Advertisement

FEMTO LASIK ใช้เลเซอร์เฟมโตเซคั่น แยกชั้นกระจกตาด้านนอกและใช้เลเซอร์ (ชนิดเอ็กไซเมอร์เลเซอร์) ปรับความโค้งกระจกตา

ReLEx SMILE ใช้เลเซอร์เฟมโตเซคั่น แยกชั้นกระจกตาด้านในให้มีลักษณะเป็นชิ้นเลนส์ขนาดตามค่าสายตา เอาชิ้นเลนส์ออกผ่าน แผลเล็กขนาดเพียง 2 – 4 มิลลิเมตร

รูปแสดงขั้นตอนการผ่าตัดเลเซอร์แก้ไขสายตาและเครื่องเลเซอร์แก้ขสายตาที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

ปัจจุบันโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) มีบริการเลเซอร์แก้ไขสายตาทุกชนิดดังกล่าวข้างต้นในราคาที่เข้าถึงได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ ศูนย์เลสิกไร่ขิง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ดังช่องทางการติดต่อด้านล่าง โทร. 061-413-8860 ศูนย์เลสิกไร่ขิง LASIK METTA – RLC @lasikraikhing

 

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image