เรียนภาษาจีนสำหรับเด็กดียังไง เลือกที่ไหนดี

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาต่างประเทศมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคนี้ที่หากพูดได้หลายภาษาจะยิ่งสร้างความได้เปรียบทั้งการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน นั่นทำให้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่หันมาปลูกฝังภาษาต่างประเทศแก่ลูกรักตั้งแต่วัยเยาว์ และนอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาจีนก็เป็นอีกหนึ่งภาษาต่างประเทศที่ได้รับความนิยมและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่แพ้ภาษาอังกฤษ และนอกจากการเรียนภาษาจีนจะช่วยให้ลูกรักเก่งภาษาแล้ว การให้ลูกเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กยังมีข้อดีอีกหลายอย่าง

เรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก มีข้อดีอย่างไร?

• ช่วงวัยเหมาะสมต่อการเรียนรู้
ผู้ปกครองหลายท่านอาจคิดว่าเด็กอายุ 3-4 ขวบ เป็นช่วงวัยที่ยังไม่เหมาะกับการเรียนภาษาจีนสักเท่าไหร่ แต่ทราบหรือไม่ว่ามีผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศอังกฤษ ยืนยันมาแล้วว่าช่วงอายุ 3-4 ขวบ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไม่ว่าจะเป็น ภาพ กลิ่น เสียง รสชาติ และการสัมผัส อีกทั้งเด็กช่วงวัยนี้ยังออกเสียงและเลียนแบบเสียงได้ดี จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางรากฐานด้านความคิดและปลูกฝังความรู้ภาษาจีนแก่เด็ก ๆ

• กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
การเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก นอกจากทำให้เด็กได้ฝึกฝนภาษาจีนตั้งแต่วัยเยาว์แล้ว การเรียนภาษาจีนยังมีส่วนช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้สมองทั้งสองข้างมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เด็กจึงมีความคิดเชิงตรรกะอีกทั้งยังมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

Advertisement

• ภาษาจีนช่วยกระตุ้นความจำ
นอกจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่เด็ก ๆ จะมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแล้ว ภาษาจีนยังมีส่วนช่วยกระตุ้นความจำแก่ลูกรัก เนื่องจากเด็ก ๆ จะต้องท่องคำศัพท์ จดจำชุดตัวอักษรต่าง ๆ สมองส่วนของความจำจึงถูกใช้งานตลอดเวลา เมื่อสมองส่วนนี้ถูกกระตุ้นให้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง เด็กเล็กจึงมีความจำดี พัฒนาการทางสมองจึงดีขึ้นตามไปด้วย

• เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
อีกหนึ่งข้อดีของการให้ลูกเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก คือช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งมอบทุนการศึกษา นอกจากลูกจะมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในประเทศเจ้าของภาษาแล้วยังเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และมีสังคมมากยิ่งขึ้น

แนะนำ 5 สถาบันเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก ที่ไหนดี?

1. Speak Up Language Center สถาบันสอนภาษาจีน Speak Up
โรงเรียนสอนภาษาจีนสำหรับเด็กเล็กที่น่าสนใจและกำลังมาแรงในช่วงนี้ก็คือ Speak Up Language Center เป็นสถาบันสอนภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก 3 – 12 ปี ที่เน้นการเรียนการสอนตามหลักการแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) สถาบัน Speak Up มีความโดดเด่นที่กิจกรรม onsite แบบหลากหลาย ที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามช่วงอายุกลุ่มเด็กเล็กไปจนถึงกลุ่มเด็กโต ซึ่งเด็ก ๆ จะสนุกกับการเรียนภาษาจีนพื้นฐานควบคู่ไปกับการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สามารถพัฒนาทักษะได้ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ช่องทางติดต่อสถาบันสอนภาษาจีน Speak Up
Facebook: @SpeakUpLanguageCenter
Tel. 087-795-1400

2. Haole Chinese Language School โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ
เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนย่านบางนา ที่อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ สอนโดยเหล่าซือเจ้าของภาษา มีรูปแบบกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการและศักยภาพ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยหลักสูตรจะเป็นไปตามตามระดับพัฒนาการของแต่ละกลุ่มอายุ รวมถึงใช้หนังสือเรียนที่เป็นมาตรฐานสากลอีกด้วย
ช่องทางติดต่อโรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ
Facebook: HaoLe Chinese Language School
Tel. 081-629-5914

3. Future C ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซีนั้นมีจุดเด่นอยู่ที่ ผู้สอนสามารถถ่ายทอดได้ดีทั้งสองภาษา โดยการสอนภาษาจีนด้วยการอธิบายเป็นภาษาไทย ทำให้เด็กสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรไปตามกลุ่มเล็ก ๆ อย่างเป็นระบบ โดยผู้เรียนจะอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ทางสถาบันยังการันตีด้วยว่า ผู้เรียนสามารถพูดภาษาจีนขั้นต้นได้ในเวลาเรียนเพียง 150 ชั่วโมงเท่านั้น โดยจะมีบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานและเพลิดเพลิน สนับสนุนให้เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมไปกับการสอดแทรกวัฒนธรรมจีนอีกด้วย
ช่องทางติดต่อศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี
Facebook: @SuwannaFutureC
Tel. 089-080-4699

4. Modulo Language School สถาบันสอนภาษา Modulo
ที่สถาบันสอนภาษา Modulo เชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กต้องเป็นไปอย่างธรรมชาติและมีความสนุกสนาน จึงออกแบบหลักสูตรพิเศษในการเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ 6 – 12 ปี มีบรรยากาศการเรียนภาษาที่ผสมผสานเรื่องวัฒนธรรมไปพร้อม ๆ ๆ กัน มั่นใจได้เลยว่าเนื้อหาการเรียนการสอนจะเป็นไปอย่างเข้มข้นและครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐาน เรียนอย่างสนุกผ่านกิจกรรมและบทเพลงช่วยจำต่าง ๆ รับรองได้เลยว่าเด็ก ๆ จะรักการเรียนภาษาจีน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน
ช่องทางติดต่อ Modulo Language School
Facebook: @modulo.school
Tel. 02-252-7282

5. Happy Chinese – Chinese Language School
โรงเรียนสอนภาษา Happy Chinese มีความเชื่อว่าช่วงเวลาที่จะเรียนภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือช่วงอายุ 1 – 7 ปี ดังนั้น จึงเปิดหลักสูตรสอนภาษาจีนสำหรับเด็กเล็กตั้งอายุ 1.5 ปีขึ้นไป ผ่านกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาการต่าง ๆ ตามแนวความคิด “เรียนรู้จริง เข้าถึงจริง ใช้ได้จริง” ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง การแสดงบทความสมมติ การวาดภาพระบายสี ภายใต้การดูแลของครูสอนภาษาจีนมากประสบการณ์ ทำให้เด็กสามารถเข้าใจวัฒนธรรมจีนในบริบทต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมด้วยความเพลิดเพลินและสนุกสานอย่างแน่นอน
ช่องทางติดต่อ Happy Chinese Language School
Facebook: Happy Chinese Learning Center
โทร. 093-994-6536, 091-793-8787

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image