“กรมบัญชีกลาง เตรียมประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564”

กรมบัญชีกลาง จะประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน 44 หน่วยงาน และ 7 จังหวัด โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี มอบรางวัลฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลังในภาพรวมของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และเป็นความภาคภูมิใจ ของหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ การประเมินผลหน่วยงานตามขั้นตอนการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ซึ่งแต่ละมิติได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 44 หน่วยงาน และ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 103 รางวัล ประกอบด้วย 11 ประเภทรางวัล ได้แก่

Advertisement

1. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2. รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการเบิกจ่าย
3. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ
4. รางวัลประกาศ เกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ
5. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด
6.รางวัลบุคคล/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
7. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ รายด้าน
8. รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
9. รางวัลประกาศ เกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
10. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้าน บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (ถ้วยรวม) และ
11. ใบประกาศการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานรางวัลองค์กร ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

กรมบัญชีกลาง เชิญชวนประชาชนให้กำลังใจ เปิดรับชมสด ผ่านทาง เฟสบุ๊คแฟนเพจ กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department และยูทูปกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image