“สุริยะ” พอใจโครงการ “ชุมชนดีพร้อม” ตอบโจทย์ประชาชน มั่นใจช่วยเพิ่มรายได้คนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

คณะผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ลงพื้นที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ DIPROM CENTER 9 จัดกิจกรรมอบรมต่อยอดแปรรูปสมุนไพรสเปรย์ไล่ยุง กาวดักแมลง ยาหม่องน้ำ ตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้ชุมชนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในอนาคต และช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนชุมชนจากจังหวัดในพื้นที่ดูแลของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 เข้าร่วม ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน รายได้ขาดหาย รายจ่ายเพิ่มขึ้น และเกิดสภาวะแรงงานกลับคืนถิ่นฐานจำนวนมาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าว จึงสั่งการให้ทุกกระทรวงเร่งหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยเน้นบทบาทสำคัญที่ชุมชน ตนจึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม โดยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชุมชนทั่วไทย ผ่าน 7 วิธีปั้นชุมชนดีพร้อม คือ แผนชุมชนดีพร้อม คนชุมชนดีพร้อม แบรนด์ชุมชนดีพร้อม ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีพร้อม เครื่องจักรชุมชนดีพร้อม ตลาดชุมชนดีพร้อม เงินหมุนเวียนดีพร้อม

Advertisement

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ของจังหวัดชลบุรี ทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาสมุนไพร โดยสอนตั้งแต่เทคนิคการแปรรูปจากสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน อย่างเช่น ตะไคร้สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าเป็นสมุนไพรไล่ยุง หรือกาวสมุนไพรดักจับแมลงวันที่มีส่วนผสมของต้นยางนา ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำกลับไปทำใช้เองในครอบครัว ซึ่งทั้งสองอย่างหากมีวัตถุดิบมากพอจะนำมาต่อยอดเพื่อจำหน่ายก็สามารถทำได้ทันที สำหรับการทำยาหม่องสมุนไพรก็จะเป็นอีกอย่างที่สามารถนำไปเป็นอีกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ได้ด้วย ซึ่งชุมชนมีศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการกลุ่มอยู่แล้ว ถือว่ามีความพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันในตลาดเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น โดยนำผลผลิตทางด้านการเกษตรที่ชุมชนมีเป็นต้นทุนอยู่เดิมมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

ทั้งนี้ พบว่าการอบรมในวันนี้ได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี โดยทุกคนต่างพอใจและขอบคุณรัฐบาลโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพเสริม พร้อมลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน หลายรายวางแผนที่จะพัฒนาต่อยอดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเดิมที่ทำอยู่แล้ว ให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image