เอสโซ่ เซ็นสัญญาการใช้คลังน้ำมันซัสโก้ สุราษฎร์ธานี

ภาพ: จากซ้ายไปขวา: ผู้บริหารเอสโซ่: ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ นายวันชัย วิจักรชน ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชยกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง นายพูนทวี สุรนันท์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการค้าและวางแผนพัฒนาธุรกิจ และผู้บริหารซัสโก้: นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ นายมาวีร์ สิมะโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในสัญญาการใช้คลังน้ำมันซัสโก้ สุราษฎร์ธานี

นายพูนทวี สุรนันท์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการค้าและวางแผนพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอสโซ่ฯ และนายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ฯ ร่วมลงนามในสัญญาการใช้คลังน้ำมันซัสโก้ สุราษฎร์ธานี โดยจะมีการปรับปรุงคลังน้ำมันซัสโก้ให้มีความพร้อมและทันสมัย เพื่อตอบสนองแผนการเติบโตของทั้งสองบริษัทในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566

สัญญาการใช้คลังน้ำมันดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนแผนการขยายตลาดของเอสโซ่ในพื้นที่ภาคใต้ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านอุปทานของลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ โดยสามารถรองรับการจำหน่ายน้ำมันของเอสโซ่ฯ ในพื้นที่ได้ไม่ต่ำกว่า 120 ล้านลิตรต่อปี

คลังน้ำมันซัสโก้ สุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน มีปริมาณการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 28 ล้านลิตร

Advertisement

สัญญานี้ จะทำให้ผู้บริโภคในภาคใต้ ได้รับประโยชน์จากน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพของเอสโซ่ได้อย่างต่อเนื่อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image