ม.หัวเฉียวฯ ลงนามร่วมมือกับ มรมจ.

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มรมจ.) อาจารย์ ดร.โจนาธาน รันเต คาร์รียอน รองอธิการบดี มฉก. และคุณเสฏนันท์ อังกูรภาสวิญช์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรมจ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนปัจจัยในด้านต่างๆ เช่น บุคลากร ห้องปฏิบัติการสื่อต่างๆ ด้านวิชาการ สนับสนุนการวิจัยและฝึกอบรมด้านวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มรมจ. จ.ราชบุรี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image