PEA ส่งมอบโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

PEA ส่งมอบโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ

นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ส่งมอบโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมี พลเรือเอก สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมภูคิ้ง ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Advertisement

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนะนำทางเลือกด้านการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรรูปแบบ “ESCO” เพื่อช่วยลดต้นทุนพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล รวมทั้งภาคเอกชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

PEA ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าสำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยพร้อมดูแลบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาโครงการ 20 ปี ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขนาด 63.18 kWp. และ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 93.60 kWp. นอกจากนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จะได้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่ได้จาก Solar cell และเป็นต้นแบบการใช้พลังงานสะอาดให้กับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ต่อไป

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image