เชิญชมมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์มีทอล์ค ปีที่ 10 ตอน เสบียงบุญ

เชิญชมมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์มีทอล์ค ปีที่ 10 ตอน เสบียงบุญ ฟังธรรมต่อเนื่อง 9 ชั่วโมงจาก 11 พระนักเทศน์ระดับประเทศ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566  ประตูเปิด 07.00 น.  ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ  ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณอรอุมา  เกษตรพืชผล ประธานจัดงาน กล่าวว่า บริษัท โอเคแมส จำกัด และบริษัท ออลล์ พีอาร์ จำกัด และศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค และครั้งนี้นับเป็นปีที่ 10 ของการจัดงาน สำหรับปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด..สฺโข ปฺญสฺส อฺจฺจโย หมายถึง การสั่งสมบุญ
เป็นเหตุนำสุขมาให้ และใช้ชื่อหัวข้อในการเทศนาธรรมว่า  เสบียงบุญ  เพื่อเผยแผ่หลักธรรมของศาสนาพุทธให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและร่วมกันสร้างคุณงามความดีในการร่วมกันทำบุญของพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจ โดยนิมนต์
พระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศมากถึง 11 รูปเทศน์ต่อเนื่อง 9 ชั่วโมง นำโดย
พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) วัดราชาธิวาสราชวิหาร, พระธรรมวชิรเมธี (เจ้าคุณมีชัย วีรปญฺโญ) วัดหงส์รัตนาราม,พระราชธรรมนิเทศ (เจ้าคุณพยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว นนทบุรี, พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล วีรญาโณ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตฺมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,
พระครูสังฆรักษ์ ศักดา สุนทโร
วัดธรรมภิมุก(ไร่ป่า) จ.ตราด, พระครูวาทีพัชรโสภณ (ราชันย์ อริโย) วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์, พระมงคลธรรมภาณ (สุชินณวัชร์ ปญาปชฺโชโต) วัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ, พระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์ (สิน ฐิตเมโธ) และพระครูศรีธรรมประสิทธิ์ (สม สุทธิปภาโส) วัดหลักสี่ กรุงเทพฯ

สำหรับไฮไลท์ภายในงานปีนี้จะเป็นการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดกประยุกต์ 3 ธรรมาสน์ โดยพระฝาแฝด (สิน-สม) และคณะ กิจกรรมแสดงกตัญญตา
ล้างเท้าแม่ โดยพระอาจารย์ศักดา สุนทโร สำหรับผู้ร่วมงานในช่วงเช้ารับมอบพระธาตุ
จากชมรมรักษ์พระธาตุแห่งประเทศไทย และหนังสือสวดมนต์ และของที่ระลึก
พร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสังฆทานพระสงฆ์ 72 รูปในช่วง
เจริญพระพุทธมนต์ภายในงาน

ขอเชิญชวนกัลยาณมิตรและผู้สนใจร่วมสืบสานพุทธศาสนาด้วยการฟังธรรม
พบกันวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566  ณ  แจ้งวัฒนะฮอลล์ (ชั้น 5) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ประตูเปิดให้เข้างานตั้งแต่เวลา 07.00 น.
เป็นต้นไป  มาร่วมฟังธรรมเทศนาตลอด  9 ชั่วโมงเต็ม ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-421-4692, 089-792-2332 และ 02-618-7781 ถึง 4 หรือ Line ID : @okmass

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image