“โฮมโปร” องค์กรต้นแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างยั่งยืน เดินหน้าพัฒนา “ห้องน้ำเพื่อสังคม และผู้สูงวัย” ณ บึงรับน้ำหนองบอน

ส่งท้ายปี กับโครงการดีดี ที่โฮมโปร ยังคงเดินหน้าพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีห้องน้ำสาธารณะที่ถูกหลักอนามัย และได้มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการ “ห้องน้ำเพื่อสังคม และผู้สูงวัย

1

สำหรับโครงการห้องน้ำเพื่อสังคมและผู้สูงวัย ในครั้งนี้ โฮมโปรได้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ ณ. บึงรับน้ำหนองบอน  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพสุขอนามัยอย่างยั่งยืนของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น และเอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานสำหรับผู้สูงวัย ให้สามารถใช้ห้องน้ำสาธารณะได้อย่างปลอดภัย และสะดวกสบาย  สำหรับบึงรับน้ำหนองบอน  มีประชาชาชนมาใช้บริการสวนสาธารณะเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีเนื้อที่กว้างขวางกว่า 600 ไร่ และเป็นโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเมื่อปี พ.ศ. 2539 ที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ และต่อมาได้มีการพัฒนาอ่างเก็บน้ำให้กลายเป็นศูนย์ฝึกกีฬาทางน้ำของกรุงเทพฯ และมีการฝึกสอนกีฬาทางน้ำให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ต่อมาการขี่จักรยานในกรุงเทพฯ เริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น บึงรับน้ำหนองบอนแห่งนี้ จึงเริ่มมีการปรับปรุงใหม่โดยได้มีการสร้างเส้นทางจักรยานสองเลน สำหรับนักปั่นมืออาชีพ และนักปั่นมือสมัครเล่น และเส้นทางเดินสำหรับพาสัตว์เลี้ยงเข้าไปเดินเล่นได้อีกด้วย

นางสาวอรพิน ศิริจิตเกษม ผู้จัดการทั่วไป สายสื่อสารองค์กร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทได้คำนึงถึงการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และมีส่วนช่วยในการรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการห้องน้ำเพื่อสังคม และผู้สูงวัย ถือเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการเพื่อคืนกำไรสู่สังคม โดยในแต่ละพื้นที่ที่บริษัทได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ จะมีการเข้าไปปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะในชุมชนนั้นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และผู้สูงวัย ให้มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น โดย “โครงการห้องน้ำเพื่อสังคม และผู้สูงวัย” ในครั้งนี้ถือเป็นการส่งมอบ โครงการเป็นแห่งที่  3  โดยได้รับเกียรติจาก นายจักกพันธุ์    ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.วิระวรรณ ถิ่นยืนยง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย   และและคุณศิริวรรณ  เปี่ยมเศรษฐสิน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มจัดซื้อ และ ผู้บริหาร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบโครงการดังกล่าว

2

3

การปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ และห้องน้ำผู้สูงวัย รวมทั้งสิ้น 9 ห้อง บนงบประมาณดำเนินการกว่า 2.8  ล้านบาท ทั้งนี้การปรับปรุงห้องน้ำ ทางบริษัทจะเน้นคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัยแบบมีอารยะสถาปัตย์หรือ Friendly Design ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ หรือ HAS โดยความพิเศษในครั้งนี้ ทางโฮมโปร ได้เข้าไปปรับปรุงจุดจอดจักรยานให้อีก 1 จุด เพื่อสามารถรองรับให้กับผู้รักในการปั่นจักรยานอีกด้วย ทั้งนี้ “โครงการห้องน้ำเพื่อสังคมและผู้สูงวัย” ดังกล่าว ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ จาก บริษัท เบเยอร์ จำกัด (ผู้แทนจำหน่ายสีเบเยอร์) ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี

4

5

“โฮมโปร” เดินหน้าสร้างห้องน้ำของหนูมาแล้วกว่า 2,371  ห้อง ภายใต้งบประมาณมากกว่า 140 ล้านบาท จากระยะเวลา 10 ปี ทำให้มีผู้ได้รับประโยชน์อันดีเหล่านี้ในสังคมแล้วกว่า 90,000 คน ใน 175 โรงเรียน คิดเป็น 46 จังหวัด และได้มีการสร้างต่อยอดสู่“โครงการห้องน้ำเพื่อสังคม และผู้สูงวัย” โดยมีการส่งมอบไปแล้วจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถ.พระราม 3 และสวนหลวง ร. 9   แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ และบึงรับน้ำหนองบอน เป็นแห่งที่ 3

นางสาวอรพิน กล่าวต่อว่า ความสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่ใช่เพียงแค่ตั้งเป้าหมายทางด้านผลประกอบการอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องเป็นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องเติบโตไปพร้อมกันด้วย จึงจะส่งผลให้หน่วยงานนั้นมีความยั่งยืนต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน  “โฮมโปร”  จึงให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างการประกอบกิจการ และสร้างประโยชน์ต่อสังคมไปพร้อมๆกัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon