ทิพยประกันภัย “ทำดีเพื่อพ่อ”

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา  จาก ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR บมจ.ทิพยประกันภัย ตามโครงการ ”ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงโครงการพัฒนาอื่นๆ ที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ มูลนิธิชัยพัฒนา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon