การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ระดับโรงเรียนทหาร-ตำรวจ และอุดมศึกษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.66 เวลา 08.30-16.30 น.

🔹ทีมไซเบอร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ระดับโรงเรียนทหาร-ตำรวจ และอุดมศึกษา ประจำปี 2566 โดยมีศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 17 สถาบัน ได้แก่

 

– โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Advertisement

– โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

– โรงเรียนนายเรือ

– โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

– โรงเรียนเตรียมทหาร

– โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

– โรงเรียนจ่าอากาศ

– ศูนย์ไซเบอร์ทหาร

– โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน

– โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

🔹มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันรวม 41 ทีม (ทีมละ 3 คน) ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 4 ทีม ได้แก่ทีม SixthHUNTER, SeventhHUNTER, EighthHUNTER และ NinthHUNTER

ใช้เวลาการแข่งขัน 8 ชั่วโมง โดยโจทย์การแข่งขันแบ่งออกเป็น 9 หมวดหมู่ ได้แก่ Web Application, Pwnage, Digital Forensic, Cryptography, Network Security, Reverse Engineering, Programming, Mobile Application และ Miscellaneous มีผลการแข่งขันดังนี้

🔹รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม SixthHUNTER จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทำคะแนนได้ 6,100 คะแนน ซึ่งเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่ 4 ติดต่อกันของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม DarkArmy จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทำคะแนนได้ 4,600 คะแนน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม SeventhHUNTER จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทำคะแนนได้ 3,000 คะแนน

อันดับที่ 4 ได้แก่ทีม :(){:|:&};: จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำคะแนนได้ 2,900 คะแนน

อันดับที่ 5 ได้แก่ทีม REVENGER จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทำคะแนนได้ 2,500 คะแนน

พล.ต.ท.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบช.รร.นรต.ได้แสดงความชื่นชมและมอบรางวัลให้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image