ราชภัฎอุบลฯออกค่ายอ าสา รร.ตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 31 ส.ค 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิป เกตุสิริ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำผู้บริหารและบุคลาการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้ายห้วยกระแสน ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้บุคลากรสำนักฯได้ร่วมในการจัดห้องสมุด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและปรับภูมิทัศน์โรงเรียน เพื่อสร้างมุมในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image