ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า พาเด็กทุนปลูกป่าชายเลน ครบเป้า 5 หมื่นต้น!

วันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า พานักเรียนทุนตัวแทนคนรุ่นใหม่ ร่วมกันปลูกป่าชายเลนร่วมกับ ผู้ใหญ่แดงวิสูตร นวมศิริ​ นักพัฒนาผู้ก่อตั้งโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน​ จังหวัดสมุทรสงคราม ที่แก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง​ด้วยการชวนชาวบ้านมาปลูกป่าและรักษาป่าชายเลนมายาวนาน จนพื้นที่ได้รับรางวัลระดับประเทศด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งในปีนี้ โครงการคืนดิน คืนป่า รักษาป่าชายเลน ได้ดำเนินการปลูกและรักษาป่าชายเลนมาครบเป้าหมาย 50,000 ต้น โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557 ที่เกิดจากการรวมตัวของศิษย์เก่านักเรียนทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ร่วมกันคิดโครงการปักไผ่ชะลอคลื่น ในพื้นที่ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะ

ภายในงาน ผู้ใหญ่แดงวิสูตร นวมศิริ ได้พูดถึงประโยชน์ของป่าชายเลน และการให้ความสำคัญของการรักษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของป่าชายเลน เนื่องจากป่าชายเลนมีความเปราะบางเมื่อได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ และน้ำทะเล สามารถสร้างความเสียหายได้ หากไม่มีการรักษาและซ่อมป่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา โครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้าเห็นความสำคัญของหัวใจในการรักษาป่าชายเลนจึงได้สนับสนุนงบประมาณในการรักษา และซ่อมแซมให้กับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 ได้มีนักเรียนทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ซึ่งเป็นเยาวชนไทยระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษามีจิตอาสาร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพราะต่างเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีภาคีเครือข่ายการทำงานเพื่อสังคมอย่าง มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ซึ่งมีพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่ปรึกษาทางธรรมของโครงการทุนกรุงไทยการไฟฟ้า เป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิ โดยมีคุณธวัชชัย โตสิตระกูล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย

Advertisement

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ผลักดันและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้นักเรียนทุนที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อสิ่งดีๆเพื่อสังคม ไม่เพียงแต่ด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ยังสนับสนุนแนวคิดให้เยาวชนเหล่านี้ได้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นเมื่อสำเร็จการศึกษา

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image