พม. โดยกรมเด็กฯ มอบรางวัลประกวดวาดภาพ

พม. โดยกรมเด็กฯ มอบรางวัลประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ภายใต้หัวข้อ “อัตลักษณ์ท้องถิ่น แผ่นดินเดียวกัน” ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทอายุ  6 – 9 ปีบริบูรณ์ 2) ประเภทอายุมากกว่า 9 – 12 ปีบริบูรณ์ 3) ประเภทอายุมากกว่า 12 – 15 ปีบริบูรณ์ และ 4) ประเภทอายุมากกว่า 15 – 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานด้านศิลปะ มีความเข้าใจความแตกต่าง รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีมอบรางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแด่ผู้รับรางวัล

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Advertisement

Facebook Fanpage : กรมกิจการเด็กและเยาวชน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image