ประกาศรวมพลังต่อต้านการเพิ่มทุนเงินสดของแคล-คอมพ์

รวมพลังต่อต้านการเพิ่มทุนเงินสดของแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ ในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม บริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ ได้ประกาศเพิ่มทุนเงินสดประมาณ 7.6 พันล้านบาท (220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) อย่างกะทันหัน
การดำเนินการเช่นนี้ถือว่าไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ ในไต้หวัน ผู้ถือหุ้นรายย่อยของแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์จึงร่วมกันคัดค้านข้อเสนอนี้ เพื่อบังคับให้บริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ ล้มเลิกการดำเนินการดังกล่าวและป้องกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเครือบริษัท
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ คุกคามสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์

  1. ไม่เรียกเก็บเงิน 1.54 หมื่นล้านบาทจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บริษัท Kinpo และบริษัท Compal) แต่กลับเรียกเก็บเงินจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์:

ตามรายงานงบการเงินที่ประกาศโดยบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ ยอดเงินลูกหนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจาก 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หมายเหตุ 1: ประมาณ 2 พันล้านบาท) ในปี 2563 เป็น 449 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หมายเหตุ 2: ประมาณ 1.54 หมื่นล้านบาท) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 1.3 หมื่นล้านบาทภายในเวลาเพียง 2 ปีครึ่ง ในจำนวนนั้นมียอดเงินลูกหนี้จากบริษัท Kinpo สูงถึง 252 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หมายเหตุ 2: เกือบ 8.7 พันล้านบาท) ขณะที่บริษัท Kinpo ต้องกู้ยืมกับธนาคารสูงถึง 3.38 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ยเงินกู้สูงถึง 6.5% อัตราส่วนหนี้สินสูงถึง 80% ทำให้ดอกเบี้ยในครึ่งปีแรกของปี 2556 สูงถึง 1.236 พันล้านบาท (หมายเหตุ 2)

– ตราบใดที่แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ ยังคงเรียกเก็บยอดเงินลูกหนี้จากบริษัทแม่ของ Kinpo จำนวน 8.7 พันล้านบาท ก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน 7.6 พันล้านบาท ซึ่งจะส่งผลทำให้เสถียรภาพของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงอย่างมาก

Advertisement

– ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ยอดเงินธุรกรรมระหว่างบริษัทแม่และบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่อัตรากำไรขั้นต้นของคำสั่งซื้อที่มาจากบริษัทแม่ของ Kinpo เป็นเท่าไหร่กันแน่ และบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ จำเป็นต้องกู้ยืมเงินจำนวนมหาศาลจากธนาคารเพื่อลงทุนในที่ดิน โรงงาน และอุปกรณ์ รวมถึงจะเป็นการสะสมยอดเงินลูกหนี้บริษัท Kinpo จำนวนมากเกินไปเพื่อให้ได้มาซึ่งคำสั่งซื้อของบริษัทแม่ของ Kinpo หรือไม่

ธุรกรรมระหว่างบริษัทแม่และบริษัทในเครือจำนวนมากเช่นนี้ทำให้สถานะทางการเงินของแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ ย่ำแย่ลงอย่างรวดเร็ว และยังกล้ายื่นมือขอเงินทุนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยอีก ช่างน่าเจ็บใจและน่าเศร้ายิ่งนัก!

  1. จุดคุ้มทุนของแผนการลงทุนอยู่ที่ไหน อีกทั้งยังสร้างความเสียหายต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิม

ตามเนื้อหารายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เนื้อหาของแผนการเพิ่มเงินทุนในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การขยายโรงงานจำเป็นต้องใช้เงินกว่า 178 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6 พันล้านบาท) และเงินทุนหมุนเวียนอีกกว่า 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.4 พันล้านบาท) โดยโครงการขยายโรงงานเพียงแค่ระบุว่าสามารถประหยัดต้นทุนได้ 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 500 ล้านบาท) แต่ไม่มีคำอธิบายของการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน โครงการเพิ่มทุนเงินสดที่ไร้ซึ่งความโปร่งใสเช่นนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นก็เปรียบกับการลงนามในเช็คเงินสดที่ไม่ระบุยอดเงินให้กับฝ่ายบริหารของบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ การระดมทุน 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7.6 พันล้านบาท)ในครั้งนี้กลับไม่สามารถชี้แจงผลประโยชน์และระยะเวลาคืนทุนได้อย่างชัดเจน

เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้ลดลงอย่างมากจากประมาณ 0.1 บาทต่อหุ้นเป็นประมาณ 0.03~0.04 บาทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (หมายเหตุ 3) หากเสถียรภาพของผู้ถือหุ้นลดลงอีก 1.78 เท่าในอนาคตภายหลังจากการเพิ่มเงินทุน มูลค่าของ EPS ที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีอยู่จะลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง เงินทุนจำนวนเยอะขนาดนั้นจะการันตีการเติบโตของ EPS ได้หรือไม่ ต่อไปการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะเลวร้ายยิ่งขึ้นใช่หรือไม่

  1. คุกคามสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยหลังจากเพิ่มเงินทุนมหาศาล ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยจะลดลงอย่างมากในอนาคต

การเพิ่มทุนเงินสดในครั้งนี้มีสัดส่วนสูงถึง 79% ของทุนจดทะเบียน หากผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ชำระเงินเพื่อจองซื้อหุ้น ในอนาคตผลกำไรที่ได้รับจาก
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์จะถูกแบ่งครึ่งทันที บริษัท Kinpo และบริษัท Compal ต่างประกาศจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ หากผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่จองซื้อหุ้น การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 50% เป็น 75% ทันที ภายหลังผู้ถือหุ้นรายย่อยของแคล-คอมพ์
อีเล็คโทรนิคส์ จะถูกตัดสิทธิ์โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อีกทั้งคณะกรรมการบริหารของไทยและบริษัท Kinpo มีรายชื่อซ้ำกันค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นที่น่าสงสัยว่าคณะกรรมการของแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์จะปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์จริง หรือยอมให้บริษัท Kinpo ส่งต่อคำสั่งซื้อที่มีกำไร

ขั้นต้นต่ำและไม่เหมาะสมให้กับแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ โดยมองว่าแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์เป็นแค่ตู้ถอนเงินลงทุน

4. สิทธิของผู้ถือหุ้นที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ประเภท TDR ในไต้หวันถูกจำกัดลง จำเป็นต้องแสดงจุดยืนต่อต้านอย่างชัดเจนจึงจะมีโอกาสหยุดยั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดูดกินเลือดจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ ในประเทศไทย ร่วมมือกับผู้ถือหุ้นรายย่อยของแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์
ในไต้หวันที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ประเภท TDR เพื่อต่อต้านพฤติกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เอารัดเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อย และแสดงเจตนาคัดค้าน
การเพิ่มทุนเงินสดในครั้งนี้อย่างชัดเจน จึงจะสามารถคุ้มครองทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของตนเองได้ รวมถึงป้องกันไม่ให้ถูกกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คุกคาม

หมายเหตุ 1 : เปิดเผยจากหมายเหตุรายงานงบการเงินของบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ ประจำปี 2563

หมายเหตุ 2 : เปิดเผยจากหมายเหตุรายงานงบการเงินครึ่งปีแรกของบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ ประจำปี 2566

หมายเหตุ 3 : ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาของบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์

  1. วิธีการลงคะแนนเสียงคัดค้าน

การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์และลงคะแนนเสียงคัดค้าน

  1. ดำเนินการบนระบบแพลตฟอร์มบริการอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 15 – 27 กันยายน 2566 ลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

2.เมื่อลงทะเบียน กรุณาเตรียมเอกสารการแจ้งประชุมและบัตรประจำตัวผู้ถือหุ้นของคุณ

3.บริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ จะส่งชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

4.ในวันลงคะแนนของการประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 3 ตุลาคม 2566) ให้เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ https://portal.eservice.set.or.th ผ่านระบบ
E-EGM ตั้งแต่เวลา 06.30 – 08.30 น. โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่บริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ ส่งให้

5.การประชุมผ่านระบบ E-EGM จะเริ่มต้นวาระการประชุมในเวลา 08.30 น. โดยให้โหวต “ไม่เห็นด้วย” ในวาระการประชุมที่ 4 และ 5

6.หากมีรายละเอียดที่ไม่ชัดเจน กรุณาไปยังเว็บไซต์ของแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ ที่ https://www.calcomp.co.th/ แล้วไปที่เมนู “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” และเลือก “ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น” ในเมนู “บริการผู้ถือหุ้น” เพื่ออ้างอิงรายละเอียดเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์

ขอแสดงความนับถือ

พันธมิตรเพื่อความร่วมมือของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ ประเทศไทย

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image