นวัตกรรม “เครื่องมือเก็บเกี่ยวกาแฟ” แบบพกพา

นวัตกรรม “เครื่องมือเก็บเกี่ยวกาแฟ” แบบพกพา ลดต้นทุน ยกระดับการผลิต

กาแฟ” เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย ทำรายได้ให้ประเทศแต่ละปีมากกว่า 5,500 ล้านบาท ในประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกาแฟกว่า 260,000 ไร่ มี 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์อะราบิกา ปลูกมากในภาคเหนือ และพันธุ์โรบัสตา ปลูกมากในภาคใต้ ปัจจุบันใช้แรงงานคนเก็บเกี่ยวเป็นหลัก แต่ก็ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน และการเก็บเกี่ยวด้วยคนโดยใช้มือเก็บมีต้นทุนค่าเก็บ 5-8 บาทต่อกิโลกรัมผลสด ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูง และยังไม่มีเครื่องมือมาช่วยเก็บเกี่ยว

ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร จึงได้วิจัยและพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวกาแฟแบบพกพา ตัวเครื่องประกอบด้วย แกนหมุน 2 แกน ยาว 100 มิลลิเมตร หมุนสวนทางกัน ด้านข้างแกนหมุนติดเส้นลวดสปริง 2 เส้น สำหรับรูดผลกาแฟออกจากกิ่ง ก้านรูดผลกาแฟทำงานที่ความเร็วเชิงเส้น 4.18 เมตรต่อวินาที ส่งต่อกำลังด้วยเฟือง ต้นกำลังเป็นมอเตอร์กระแสตรง 12 โวลต์ 6 วัตต์ ใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็ก 12 โวลต์ให้กำลังไฟฟ้า โดยรอบตัวเครื่องติดริ้วพลาสติกตัดเรียงเป็นเส้นเพื่อป้องกันผลกาแฟกระเด็นออกจากที่รองรับ

Advertisement

สำหรับผลทดสอบการใช้งานเครื่องต้นแบบในการเก็บเกี่ยว “ผลกาแฟโรบัสตา” จากต้นที่สุกแก่พร้อมกัน ใช้ตาข่ายไนล่อนขนาด 1.20×1.50×0.50 เมตร รองรับผลกาแฟขณะเก็บเกี่ยว ผลการทดสอบเครื่องสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย 85.18 กิโลกรัมต่อชั่วโมง การเก็บด้วยแรงงานคนได้ผลผลิตเฉลี่ย 46.91 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งเครื่องมือเก็บเกี่ยวกาแฟแบบพกพา มีความสามารถการทำงานมากกว่าคนเก็บ 1.81 เท่า

ส่วนในการเก็บเกี่ยว “ผลกาแฟอะราบิกา” จากต้นที่มีความสุกแก่ 80 เปอร์เซ็นต์ เครื่องมีความสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย 30.54 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีผลกาแฟสีเขียวปนเฉลี่ย 2.66 เปอร์เซ็นต์ การใช้แรงงานคนเก็บได้ผลผลิตเฉลี่ย 15.00 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีผลกาแฟสีเขียวปนเฉลี่ย 1.68 เปอร์เซ็นต์  เครื่องมือเก็บเกี่ยวกาแฟแบบพกพามีความสามารถในการทำงานมากกว่าคนเก็บ 2.04 เท่า อย่างไรก็ตามความสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจะขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงานถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญในการใช้เครื่องจะสามารถเก็บเกี่ยวผลกาแฟได้รวดเร็วมากขึ้น

ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนมาขอแบบพิมพ์เขียวเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟที่กรมวิชาการเกษตรวิจัยขึ้น เพื่อนำไปผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์ให้แก่เกษตรกรชาวสวนกาแฟในประเทศใช้งานแล้ว ในราคาเครื่องละ 4,900 บาท ซึ่งเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟจะช่วยลดต้นทุนการเก็บเกี่ยวผลกาแฟให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟได้มากกว่า 40% ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เกษตรกรสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและทันต่อฤดูกาลเก็บเกี่ยว สุดท้ายจะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ขายได้ราคาดี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image