กรมการข้าวชูโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว!!!

สนับสนุนให้ชาวนาได้ใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีจากกรมการข้าว

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนไปใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ที่ผลิตและจำหน่ายโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าว ให้ตรงกับความตามความต้องการของตลาด เกษตรกรสามารถจำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งกรมการข้าวได้ดำเนินการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้แก่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ ในราคาถูกและได้คุณภาพ แบ่งเป็น ข้าวขาวหอมมะลิ 105 กข15 ราคากิโลกรัมละ 5 บาท ข้าวเหนียวและข้าวปทุมธานี1 กิโลกรัมละ 4 บาท ข้าวขาว กิโลกรัมละ 3 บาท โดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนั้น มุ่งเน้นให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช และได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาด

นายเดือน ปานโตนด รองประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 อำเภอเมืองนครราชสีมา กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนมล็ดพันธุ์ข้าวนั้น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมามีข่าวสารแจ้งต่อเกษตรกร ถึงโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรจึงทราบและแจ้งความจำนงว่าต้องการเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ดีจากรมการข้าว เนื่องจากเกษตรกรในภูมิภาค มีการใช้เมล็ดพันธุ์ซ้ำๆเดิมๆ ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีความด้อยประสิทธิภาพลง ซึ่งข้อเสียของเมล็ดพันธุ์เดิมนั้น จะมีพันธุ์ปน ข้าวดีด ข้าวเด้ง และวัชพืชจำนวนมาก โดยหลังจากเข้าร่วมโครงการ และเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ดีจากกรมการข้าว ประสิทธิภาพของข้าวในแปลงนามีความงอกมากขึ้น ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นและลดต้นทุนในการผลิตเนื่องจาก ข้าวมีความแข็งแรงสมบูรณ์ จึงสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของปุ๋ยเคมีและยากำจัดแมลงศัตรูพืชได้

“สำหรับในปีถัดไป เกษตรกรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯมาก่อน สามารถเตรียมความพร้อมในเรื่องของคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านท่าน”

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image