อ.ต.ก. สร้างมาตรฐานการันตีสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) สร้างมาตรฐานการันตีสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT  ยกระดับสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียม พร้อมจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูง Thailand Best Agricultural Showroom ขยายช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทย พร้อมเชิญชวนประชาชนมาจับจ่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ในงาน  “อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เผยว่า  อ.ต.ก. มีพันธกิจหลักในการสร้างและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร สร้างมาตรฐานแบรนด์ อ.ต.ก. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้รับความเชื่อถือด้านคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และเป็นศูนย์กลางช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีความโดดเด่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยใช้การตลาดนำการผลิต และมีหน้าที่ในการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในส่วนที่เป็นปลายน้ำ คือ การนำสินค้าเกษตรเข้ามาทำการตลาดสู่ผู้บริโภค ผ่านการแสดงสินค้า เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ถึงผู้บริโภค โดยการผลักดันสินค้าเกษตรให้มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ พร้อมยกระดับสินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมคุณภาพที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานปกติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการแข่งขันในตลาดของสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยแบบยั่งยืน

“ด้านเกณฑ์ในการรับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าเกษตรนั้น  ทาง อ.ต.ก. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้ทำงานกันอย่างหนักมาเป็นเวลานานในการพยายามยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่สินค้าเกษตรคุณภาพสูงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการแข่งขันในตลาด  ภายใต้มาตรฐาน ORTORKOR SELECT เครื่องมือในการวัดเกณฑ์มาตรฐานชี้วัดคุณภาพสินค้าเกษตร ที่ทาง อ.ต.ก. ได้คัดเลือกแล้วว่าเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานปกติ เพื่อเป็นมาตรฐานในการแบ่งแยกสินค้าที่เป็นสินค้าระดับมาตรฐานปกติและสินค้าที่ดีอยู่ในเกณฑ์พรีเมียม” นายปณิธาน กล่าว.

นายปณิธาน กล่าวด้วยว่า เกณฑ์ในการคัดเลือก หรือ วัดความเป็นพรีเมียมตามมาตรฐาน ORTORKOR SELECT นั้น แบ่งเป็น 5 ข้อหลักๆ  ได้แก่ 1. ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 2. ที่มาของสวนของเกษตรกรผู้ผลิต 3. กระบวนในการผลิต 4. รูปร่างหน้าตา (Appearance)  ของสินค้าที่ดูแล้วมีความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอก และ ขนาด 5. กลิ่นและรสชาติ ที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง โดยมีการนำเครื่องมือเข้ามาวัดเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว เช่น  อุปกรณ์ในการวัดค่าความหวานของสินค้าเกษตรที่เป็นผลไม้และผลผลิต รวมถึงส่วนประกอบของวัตถุดิบต่างๆ ที่นำมาปรุงเป็นอาหาร ซึ่งทาง อ.ต.ก ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กลุ่มวิชาการเกษตร โดยการบูรณาการร่วมกับพันธมิตรเพื่อที่จะสร้างเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมสูงกว่ามาตรฐานของสินค้าเกษตรปลอดภัยในเกณฑ์ปกติ

Advertisement

นายปณิธาน กล่าวเสริมว่า ด้านช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรนั้น  ทาง อ.ต.ก. ยังคงเน้นกลยุทธ์ด้านช่องทางขายแบบ  Omni Channel ทั้งทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเชื่อมโยงสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตเข้าถึงตลาดผู้บริโภค และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรได้จริง โดยร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งช่องโทรทัศน์และสถานีวิทยุ รวมถึงเครือข่ายสื่อออนไลน์หลายช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งและอีคอมเมิร์ซ ซึ่งทุกภาคส่วนพร้อมที่จะร่วมมือในการขับเคลื่อนการตลาดสินค้าเกษตรไทย โดยมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายและขยายช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่ม ดังนี้คือ

1.ขยายตลาดสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อ.ต.ก มุ้งเน้นในการขยายตลาดสินค้าเกษตรให้มากกว่าจำนวนสินค้าเกษตรที่จำหน่ายภายในประเทศ และเป็นเฟล็กซีฟของสินค้าเกษตรไทยสู้กับตลาดโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนของสินค้าเกษตรด้วยการตลาดนำการผลิต ถ้าตลาดมีความมั่นคง สินค้าเกษตรที่ผลิตออกมาจะมีที่ระบายและกระจายสินค้า ไม่จำเป็นที่จะต้องมาแก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ซึ่งช่วยสร้างความยั่งยืนของสินค้าเกษตร เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ อ.ต.ก ต้องทำ คือ เชื่อมโยงตลาดการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขยายความร่วมมือในต่างประเทศ

  1. จัดทำโรดโชว์สินค้าเกษตรคุณภาพสูงในต่างประเทศ

โดยพิจารณาจากการตอบรับของตลาดเป็นหลัก เนื่องจากในตลาดแต่ละประเทศมีความต้องการและมีความคุ้นเคยกับสินค้าเกษตร ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะผัก ผลไม้ วัฒนธรรมการบริโภคของต่างชาติ ซึ่งการทำโรดโชว์จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติได้ทำความรู้จักและคุ้นเคย และได้ทราบถึงความโดดเด่นและแตกต่างของสินค้าเกษตรจากไทย ทั้งเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัยจากสวนถึงผู้บริโภคและรสชาติ โดยผลไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยและได้รับความนิยมในต่างประเทศ ได้แก่ ทุเรียน ซึ่งเป็น king of fruits ของไทย รวมถึงมังคุดและมะม่วงน้ำดอกไม้  แม้ว่ามะม่วงจากไทยต้องสู้กับระดับโลกอีกหลายประเทศก็ตาม นอกจากนี้ทาง อ.ต.ก. ยังมีแผนในการผลักดันส้มโอให้เป็นอีกหนึ่งผลไม้ส่งออก เนื่องจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เริ่มปลดล็อกบางประการเพื่อที่จะทำให้สามารถส่งออกส้มโอได้ ซึ่งจริงๆ แล้วสินค้าเด่นในการส่งออก สามารถส่งออกได้เกือบทุกชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ และการสร้างการรับรู้ในชื่อเสียงของสินค้าเกษตรไทยในประเทศนั้นๆ

3.จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูง Thailand Best Agricultural Showroom

อ.ต.ก ได้จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ในตลาด อ.ต.ก จตุจักร ให้เป็นแหล่งศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่ประมาณ 3,000 ตารางเมตร   เพื่อรวบรวมสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมต่างๆ ของทุกหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเข้ามาอยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในการเลือกหาสินค้าเกษตรเพื่อทำตลาด หรือ นำไปทำการค้า โดยสามารถติดต่อกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของมาตรฐานสินค้านั้นได้โดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาซื้อหาสินค้าเกษตรคุณภาพสูงและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ศูนย์แสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงรีโนเวทและตกแต่งอาคาร โดยจะเริ่มเปิดเข้าใช้งานบางส่วน เพื่อจัดงานแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ในงาน  “อ.ต.ก.สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL ขอเชิญชวนประชาชนมาจับจ่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่ทาง อ.ต.ก.คัดเลือกมาจัดแสดงในงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรได้นำผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางในราคาพิเศษ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมถึงการสาธิตผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายในงาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย และเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ต ณ บริเวณศูนย์แสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) บริเวณ ตลาด อ.ต.ก. ถนนกำแพงเพชร ก่อนขึ้นทางพิเศษศรีรัช

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image