CBS สนับสนุนนิสิตไทยหัวใจยั่งยืนสู่เวทีโลก

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS)   และ CREATIVE TALK ประกาศผลพร้อมมอบรางวัลการแข่งขัน รอบ Final Round Thailand  โครงการ The ACI Youth Leadership Summit 2023 ซึ่ง เป็นโครงการที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS)   ร่วมกับ CREATIVE TALK ร่วมกันสร้างโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยสู่เวทีสากล The ASEAN-China-India (ACI) Youth Leadership Summit 2023 ในธีม ‘Sustainability – Urban Living’ การแข่งขันประกวดแผนงาน ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม แนวคิดใหม่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านความยั่งยืนที่พร้อมนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม

ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) กล่าวว่า โครงการ The ACI Youth Leadership Summit 2023 ซึ่งCBS ร่วมกับ CREATIVE TALK เป็นเวทีระดับนานาชาติที่นิสิต จะได้มีประสบการณ์การนำเสนอไอเดีย ทักษะ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาธุรกิจให้อยู่อย่างยั่งยืนซึ่งไม่ใช่เพียงการสร้างการรับรู้แต่ต้องปฏิบัติได้อย่างแท้จริง การทำธุรกิจในทุกวันนี้เราสามารถเริ่มจากการเอาปัญหาความยั่งยืนมาเป็นสารตั้งต้นในการทำธุรกิจได้ และการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต้องมีความเข้าใจความยั่งยืนพร้อมๆไปกับการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

Advertisement

โดยในหลักสูตรการเรียนการสอนของ CBS ให้ความสำคัญกับ ESG กรอบแนวคิดของความเติบโตยั่งยืนทางธุรกิจด้วย 3 หลัก คือ ธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนในสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนใส่ใจรับผิดชอบสังคม และ ธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนในการด้านธรรมาภิบาลและ SDGs หรือ Sustainable Development Goals จาก UN ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก

สำหรับรอบ Final Round Thailand ทีมชนะ 3 ทีมประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ทีม  Beyond Consulting รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีมminimax รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ทีม W ทีมผู้ชนะทั้ง 3 อันดับในโครงการจะได้รับการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาแนวคิด และผลงานของทีมที่ชนะจะได้นำมาแสดงในการแข่งขันและการประชุมในครั้งต่อไป พร้อมทั้งเป็นทีมตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่ 27 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image