ผู้ประกันตนปลื้ม!!รมว.พิพัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ

ใน จ.นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาการพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีครอบครัวของผู้ประกันตนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยถึงภารกิจในการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนี้ว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายสำคัญเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานภายใต้แนวคิด “ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” โดยให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่อยู่ในระบบ หรือนอกระบบ โดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพ ถือเป็นแรงงานกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลให้สามารถเข้าถึงสิทธิที่ตนพึงได้รับอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ในการนี้ผมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ร่วมพูดคุยให้กำลังใจ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม รวมถึงได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ที่จำเป็น มามอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 ราย โดยรายแรกชื่อ นางสาวธนิตา ไชยฤกษ์ อายุ 51 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก เป็นเหตุให้สูญเสียการทำงานของร่างกาย โดยมือขวามีอาการอ่อนแรง สามารถสื่อสารพูดได้แต่ไม่ชัดเจน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 50 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2546 รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 3,229.50 บาท ตลอดชีวิต รายที่ 2 ชื่อ นางสาวสมิตา จินดาแน่ อายุ 45 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากอาการน้ำในไขสันหลังบริเวณต้นคอแห้ง เป็นเหตุให้แขนและขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงในการเดิน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 85 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต รายที่ 3 ชื่อ นายธีระพงศ์ เอี้ยวสกุล อายุ 59 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทุพพลภาพด้วยอาการสมองขาดเลือดจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นเหตุให้แขนและขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ ไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้ การสื่อสารพูดได้แต่ไม่ชัดเจน เป็นผู้ป่วยติดเตียง สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 97 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี

Advertisement

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม มีภารกิจในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน ทั้งแรงงานที่อยู่ในระบบหรือนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้ผู้ประกันตน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ที่มุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image