‘ดร.ธิติวัฐ’ เชื่อมั่น นโยบาย Digital wallet

 ‘ดร.ธิติวัฐ’ เชื่อมั่น นโยบาย Digital wallet ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และนักลงทุน

ดร.ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงนโยบาย Digital wallet 10,000 บาท ว่าเป็นนโยบายที่มุ่งหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ซึ่งจะส่งผลทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ MSMEs เพราะในบริบทของสภาพตลาดในปัจจุบัน ประชาชนบางส่วนยังคงแบกรับภาระหนี้สินจากผลพวงของวิกฤตการณ์โควิด-19 ซึ่งบั่นทอนกำลังซื้อของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ การดำเนินนโยบาย Digital wallet 10,000 บาท จะเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลทำให้สภาวะตลาดมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

เราจะสังเกตว่า การให้ความสำคัญกับนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่งผลทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน ก.ย.66 อยู่ที่ระดับ 58.7 ปรับตัวดีขึ้นจากในเดือน ส.ค.ที่ 56.9 เป็นการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สูงสุดในรอบ 42 เดือนนับตั้งแต่ มี.ค.2563 ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่า การกำหนดทิศทางนโยบายทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นทั้งกับผู้บริโภคและนักลงทุน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้อย่างยั่งยืน

ดร.ธิติวัฐ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาความสามารถในการบริโภคของผู้บริโภค (Consumer purchasing power) และขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ (Sustained competitive advantage) จะเป็นสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้มั่นคง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการทุกระดับจะมีโอกาสเติบโต และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image