กสทช. หนุนการใช้เทคโนโลยี ยกระดับสิทธิ-ความเท่าเทียมคนพิการ

สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม International Symposium on Digital Inclusion ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566 เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์มยกระดับสิทธิและความเท่าเทียมของคนพิการ

ประธาน กสทช. ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ พร้อมด้วย กสทช. นายต่อพงศ์ เสลานนท์
และรักษาการ เลขาธิการ กสทช. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล เปิดเวทีการประชุม International Symposium on Digital Inclusion เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel แสดงจุดยืนสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนพิการ

การประชุมครั้งนี้เป็นการแสดงจุดยืนของ กสทช. ที่ยึดมั่นในหลักการการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิของคนพิการผ่านการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้โครงข่ายโทรคมนาคมของไทยมีความพร้อมต่อการรองรับและสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับการช่วยเหลือคนพิการ (Assistive Technology) รวมถึงการเข้าถึงของ ผู้พิการในบริการของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาทิ Audio Description (AD) Closed Captions (CC) และ Sign Language (SL) ซึ่งการจัด International Symposium on Digital Inclusion ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการครั้งสำคัญในการแสดงเจตนารมณ์ของ กสทช. ที่ยึดมั่นต่อการสร้างความเท่าเทียมและทั่วถึงแก่คนทุกคน

Advertisement

International Symposium on Digital Inclusion ได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นปาฐกและวิทยากรมากมาย ได้แก่ คุณมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิ และอดีตสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Committee on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย สมาชิกคณะกรรมการ CRPD คนปัจจุบัน ผู้แทนจากกระทรวง Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) ประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนจากหน่วยงาน The Office of Communications (Ofcom) สหราชอาณาจักร
รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากนานาประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

“ในจุดหนึ่งของชีวิต คนเราจะมีช่วงที่จะต้องประสบกับสภาพความพิการ การสนับสนุนการเข้าถึง (Accessibility) สำหรับคนพิการ จึงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคนพิการเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของเราทุกคน การสนับสนุนDigital Inclusion จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง” ประธาน กสทช. กล่าว

การประชุม International Symposium on Digital Inclusion จะจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่
2 – 3 พฤศจิกายน 2566 โดยจะมีการอภิปรายในเรื่องของเทคโนโลยี Assistive Technology รูปแบบใหม่ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่มากขึ้น ความสำคัญในการสนับสนุนสิทธิ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานข้ามชาติ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมคนพิการเพื่อการเข้าถึง

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image