UNGCNT เตรียมงานใหญ่ GCNT Forum 2023

UNGCNT เตรียมงานใหญ่ GCNT Forum 2023ผนึกพลังสมาชิกสร้างคน SI ยุคเศรษฐกิจสังคม 5.0

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UN Global Compact Network Thailand) ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทย  (UN in Thailand)เตรียมจัดงานประชุมผู้นำความยั่งยืนประจำปี GCNT Forum 2023  “Partnership for Human capital 5.0 towards Sustainable Intelligence-Based Society” รวมพลังสมาชิกและพันธมิตรพัฒนา “ทุนมนุษย์” เปลี่ยนผ่านยุคเศรษฐกิจสังคม 5.0  ในวันที่  22  พฤศจิกายนนี้  เวลา 9.00 – 16.30 น. โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน 

ดร. ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UNGCNT ) เปิดเผยว่า UNGCNT ร่วมกับ UN in Thailand และองค์กรสมาชิกกว่า 130 องค์กร พร้อมด้วยพันธมิตรทั้งไทยและต่างต่างประเทศ กำลังเตรียมจัดงาน GCNT Forum 2023 ภายใต้แนวคิด Partnership for Human capital 5.0  towards Sustainable Intelligence-Based Society”  พันธมิตรเพื่อพัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา “การพัฒนาคน” (Human Capital Development) ให้มีความรู้ ทักษะเชิงเทคโนโลยี และจิตสำนึกด้านความยั่งยืน ที่ต่อยอดจากความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมตอบโจทย์ความต้องการของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ด้วย AI (Artificial Intelligence) และความต้องการงานสีเขียวในปัจจุบัน เพื่อช่วยองค์กรและประเทศให้บรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง  เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาของสังคมและ เศรษฐกิจโลก เพื่อตอบโจทย์ยุค 5.0  หรือ Sustainable Intelligence-Based หรือ “SI” Society หรือ “สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน” และร่วมกันสร้างสังคม “SI Over AI”

Advertisement

GCNT Forum 2023 Partnership for Human Capital 5.0  จะเป็นเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของภาคธุรกิจ ร่วมกับพันธมิตร  ที่หารือกันเพื่อแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้ผู้นำธุรกิจสามารถช่วยกันพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจและประเทศ มีศักยภาพให้ไปถึงตามเป้าหมาย ทั้งเชิงธุรกิจและการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน และขยายผลไปถึงการสนับสนุนเยาวชนในยุคเศรษฐกิจ 5.0 ให้มี Growth Mindset มีความคิดสร้างสรรค์ ได้รับการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติและลงมือทำ ตั้งแต่ในโรงเรียน ให้สามารถเข้าสู่โลกการทำงานที่วัดผลงานและจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างเป็นธรรม โดยสมาชิกจะประกาศ ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม วัดผลและขยายผลได้ มุ่งไปสู่การสร้างสังคมและเศรษฐกิจ ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยทั้งนี้  GCNT Forum 2023 Partnership for Human Capital 5.0 จะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ตามรูปแบบการประชุมอย่างยั่งยืน (Sustainable Event) โดยสอดคล้องกับ แนวทางของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (Thailand Convention & Exhibition Bureau หรือ TCEB)  โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย นางศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย   และประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ นางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และผู้นำจาก องค์กรธุรกิจชั้นนำ อาทิ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด  บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารเอสเอชบีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image