ส.ป.ก.ชวนเลือกซื้อสินค้าเกษตร

พร้อมเช็คอินชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนต้นแบบ ในจังหวัดที่ 77 ของไทย
มีเสน่ห์และอลังการกว่าที่คิดในจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เอาใจคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการเกษตร ในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งในพื้นที่ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ในเขตปฏิรูปที่ดินมีการทำเกษตรกรรมยั่งยืน 5 รูปแบบ ได้แก่ เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งผลให้เกษตรกร ลดภาระหนี้สิน มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร ในระยะยาวและยั่งยืน

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมกันท่องเที่ยวเชิงเกษตร อุดหนุนสินค้าเกษตรกรไทย เพื่อภาคการเกษตรไทย ที่ยั่งยืน ซึ่งทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ได้มีการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีการพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลผลิต รวมถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน ซึ่งพื้นที่ปฏิรูปที่ดินชุมชน ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ มีการทำการเกษตร ในรูปแบบ “โคก หนอง นา ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง” ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬได้เข้ามาส่งเสริม โดยน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้บริหารจัดการน้ำ และพื้นที่การเกษตร ผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกัน และแปลงวนเกษตรต้นแบบในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ได้รับการส่งเสริมมุ่งเน้นการปลูกไม้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ปลูกพืชสมุนไพรกว่า 78 ชนิด พืชผลนานาชนิด เพื่อนำผลผลิตมาแปรรูปเป็น ลูกประคบ ยาหม่อง สมุนไพรบำรุงร่างกาย น้ำมันนวด และอื่น ๆ อีกมากมาย ในรูปแบบครบเครื่องเรื่องสมุนไพร สร้างอาชีพ รวมถึงการทำเกษตรแบบผสมผสาน มีทั้งการปลูกป่าจากไม้ยืนต้น ไม้ผล รวมถึงด้านปศุสัตว์ ด้านประมง สร้างความมั่นคงในอาชีพ เพื่อการเสริมสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ชุมชนแหล่งนี้ อุดมสมบูรณ์มีการทำเกษตรในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับพื้นที่ ทำเกษตรปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค แถมยังมีเทคนิคสร้างผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

Advertisement

โดยการรีไซเคิลขวดพลาสติกมาเป็นไม้กวาด นอกจากนี้ ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน และศูนย์ต้นแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ของ นายประวิทย์ ทุ่งคำ ปลูกมะพร้าวน้ำหอม มีผลผลิตประเภทไม้ผล ตามฤดูกาล และที่สำคัญใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ส่งผลให้ผลผลิตดีมีคุณภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

เตรียมตัวให้พร้อม เลือกซื้อสินค้าของเกษตรกรผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์พร้อมกัน ได้ที่ “รายการ แผ่นดินทองคำ By ส.ป.ก.” ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.15 เป็นต้นไป ทางช่องอมรินทร์ ทีวีกดหมายเลข 34

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image