PEA สับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ

PEA ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์  ทดแทนมิเตอร์จานหมุนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนมิเตอร์จานหมุนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ จำนวนกว่า 19 ล้านราย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวนกว่า 2,000,000 เครื่อง และทยอยเปลี่ยนให้ครบ 100% ทั่วประเทศ ซึ่งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สามารถจดหน่วยในระยะไกลด้วยระบบ Bluetooth หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลอ่านค่าง่าย ชัดเจน แม่นยำ เก็บประวัติการใช้ไฟฟ้าได้นานถึง 45 วัน รองรับการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต และมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย

การนำมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มาสับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์แบบจานหมุน จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน เนื่องจากการทำงานที่แม่นยำกว่าเดิม สามารถทราบถึงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟและตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลังได้

ก่อนดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ PEA จะแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทราบล่วงหน้า และเจ้าหน้าที่ต้องติดบัตรแสดงตัวทุกครั้ง ในขณะสับเปลี่ยนมิเตอร์จะต้องดับไฟฟ้าประมาณ 5 – 20 นาที ผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่มีผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์พยุงชีพ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ ขอให้แจ้งพนักงานก่อนการเปลี่ยนมิเตอร์

Advertisement

กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โทร. 0-2590-5187

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image