Welala พัฒนาเทคโนโลยีตรวจพันธุกรรม ดูแลสุขภาพยุคสังคมสูงวัย

บริษัท Welala ผู้ให้บริการโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลในระดับ DNA ภายใต้การบริหารของ ดร.พงษธร โชติเกษมศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกาศเพิ่มการลงทุน 7 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจพันธุกรรม Epigenetics ให้มีความแม่นยํามากขึ้น รวมทั้งการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มของอาหารเสริม ที่ช่วยดูแลสุขภาพ

ดร.พงษธร กล่าวว่า “เป้าหมายของบริษัทเรา คือ อยากให้คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในระดับ DNA ได้โดยง่าย ทุกที่ทุกเวลา เรามองถึงอนาคตว่าคนไทยจะต้องมีสุขภาพดีจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต อยากให้คนไทยมีสุขภาพดีที่สุดและมีอายุขัยยาวนานที่สุดในโลก ซึ่งในอนาคตผู้สูงอายุในไทยจะมีจำนวนมากขึ้น การดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อบั้นปลายชีวิตที่มีคุณภาพ”

การตรวจ Epigenetics  จะช่วยปูทางไปสู่การปฏิวัติวิถีการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลได้ในอนาคต ผ่านทางการตรวจยีน ในปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุขัยทางชีวภาพ ความยาวของเทโลเมียร์ รวมถึงอัตราเร่งของความชรา เป็นต้น

สำหรับชุดตรวจ MyTruHealth ซึ่งเป็นการตรวจ Epigenetics จะทำให้ผู้ใช้บริการได้ข้อมูลเชิงลึกและรายงานความเสี่ยงด้านสุขภาพ ในบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อโรคร้าย ทาง Welala จะมีแพทย์คอยให้คำปรึกษาและส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล อีกทั้งยังช่วยวางแผนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เพื่อการดูแลสุขภาพให้ดีที่สุด

Advertisement

ทั้งนี้ Welala ยังมีบริการอื่นๆ อีก เช่น ชุดตรวจ DNA Premium, ชุดตรวจ HPV, ชุดตรวจคัดกรองมะเร็ง, ชุดตรวจ Vitamin DNA โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมศักยภาพให้คนไทยสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Welala มีแผนที่จะขยายการตลาดไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image