ปตท.สผ. ดึงคนรุ่นใหม่รวมทีม ประกวดไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์ทะเล

ปตท.สผ. ดึงคนรุ่นใหม่รวมทีม ประกวดไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์ทะเลในโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 9 ชิงรางวัลรวม 900,000 บาท

กรุงเทพฯ, 29 พฤศจิกายน 2566 – ปตท.สผ. จัดการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 3   (The 3rd Young Ocean for Life Innovation Challenge) ในโครงการ PTTEP Teenergy ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ถึง ระดับปริญญาตรี             ทั่วประเทศ ส่งผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 900,000 บาท พร้อมจัดเสวนาสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สนใจการอนุรักษ์ทะเลไทย

นางสุศมา ปิตากุลดิลก รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนและบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กล่าวว่า ปตท.สผ. ดำเนินโครงการ PTTEP Teenergy ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทจะมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย และสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชนรอบชายฝั่ง จึงได้จัดกิจกรรม การประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 (The 3rd Young Ocean for Life Innovation Challenge) ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ถึง ระดับปริญญาตรี มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยทีมที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่า 900,000 บาท

Advertisement

สำหรับการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 3 นี้ เป็นการประกวดประเภททีม (ทีมละ 3 – 5 คน) โดยแบ่งหัวข้อการประกวดเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

  1. Protect: การปกป้องท้องทะเล จากภัยคุกคามต่าง ๆ โดยเฉพาะวิกฤติระดับโลก 3 ด้าน ได้แก่ มลภาวะจากขยะและน้ำเสีย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสูญเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. Preserve: การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะระบบนิเวศชายฝั่ง ที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ให้สามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
  3. Provide: การสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลรอบอ่าวไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามรูปแบบเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) และ BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/pttepcsr โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.eventsonlinecenter.com/pttep_teenergy/ และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2567

นอกจากนี้ ในพิธีเปิดการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 3 นี้ ยังมีการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทะเลไทยหัวข้อ “ทะเลเพื่อชีวิต” โดยมี ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์    รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.แสงจันทร์ วายทุกข์ ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของท้องทะเล รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์ทะเลและการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image