“ฟอลคอนประกันภัย” มั่นใจ เสริมความแข็งแกร่งจากบริษัทแม่

“ฟอลคอนประกันภัย” มั่นใจ เสริมความแข็งแกร่งจากบริษัทแม่ “Fairfax Financial Holdings Limited” Top 20 ของโลกด้าน Property & Casualty Insurance พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Fairfax Asia Summit ในกรุงเทพฯ ลุยเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จในไทยและภูมิภาคเอเชีย

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทในกลุ่ม Fairfax Financial Holdings ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Fairfax Asia Summit 2023 ณ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพ โดยงานประชุมในครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงจาก Fairfax Financial Holdings จากแคนาดา และคณะผู้บริหารจากบริษัทในกลุ่ม Fairfax Asia รวม 8 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย เวียดนาม ศรีลังกา และไทย เข้าร่วมงานด้วย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Peter Clarke, President & Chief Operating Officer, Fairfax Financial Holdings เป็นประธานในงาน โดยในการประชุมเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนผลงานและความสำเร็จจากการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของแต่ละประเทศ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการกำหนดกรอบทิศทางเพื่อการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการมอบรางวัล Fairfax Asia Ambassador Award ให้กับพนักงานในภาคพื้นเอเชียที่ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม Fair and Friendly ของกลุ่มบริษัท Fairfax ด้วย

โอกาสนี้ Mr. Peter Clarke ได้กล่าวอัพเดทผลประกอบการปี 2022 ของ Fairfax Financial Holdings ว่า Fairfax มีเบี้ยประกันภัยรับ 27.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 953,000 ล้านบาท) เติบโตขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปี 2021 และมีกำไรจากการรับประกันภัยสูงกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 35,000 ล้านบาท) ในส่วนของผลประกอบการ 9 เดือนของปี 2023 Fairfax มีเบี้ยประกันภัยรับเติบโตสูงถึง 7.5% หรือคิดเป็นเงิน 22.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 770,000 ล้านบาท) Mr. Peter กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน Fairfax มีพนักงานรวมกว่า 16,000 คน ประกอบกิจการอยู่ใน 50 ประเทศทั่วโลก ให้บริการรับประกันภัยลูกค้าในกว่า 100 ประเทศ โดยตลอดระยะเวลากว่า 37 ปีของการดำเนินธุรกิจ Fairfax ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการผสมผสานระเบียบปฏิบัติของการพิจารณารับประกันภัยควบคู่ไปกับการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว Fairfax ยึดมั่นในวัฒนธรรมการเติบโตแบบ Long-Term Returns และการบริหารงานแบบ Fair and Friendly มาโดยตลอด ส่งผลให้ Fairfax ได้รับการจัดอันดับให้เป็นกลุ่มบริษัทประกันภัยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดของปี 2022 ที่อยู่ใน Top 20 Global Property & Casualty Insurance ของโลก นอกจากนี้ Fairfax ยังมีเป้าหมายในการรับผิดชอบและตอบแทนคืนสู่สังคมในทุกประเทศที่บริษัทในกลุ่ม Fairfax ดำเนินธุรกิจ โดยได้เน้นย้ำให้ทุกบริษัทในกลุ่มให้ความสำคัญกับนโยบาย ESG อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

ในส่วนของฟอลคอนประกันภัย เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการกำหนดมาตรฐานการทำงานตามนโยบายของ Fairfax โดยเฉพาะแนวทางการพิจารณารับประกันภัย การพิจารณาสินไหมที่เป็นธรรม ถูกต้อง รวดเร็ว และการที่ได้เข้ามาเป็นบริษัทในกลุ่ม Fairfax อย่างเต็มตัวตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปี 2023 ที่ผ่านมา ทำให้ฟอลคอนฯ มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย รวมถึงบริการที่มอบให้กับลูกค้าและคู่ค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำและทันสมัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในกลุ่ม Fairfax ทั่วโลก ในปี 2024 ฟอลคอนฯ ตั้งเป้าเติบโตกว่า 11% ทั้งนี้การเติบโตจะมุ่งเน้นทั้งการรับประกันภัยกลุ่มลูกค้าองค์กรจากการสนับสนุนความสามารถในรับประกันภัยจากกลุ่มบริษัท Fairfax และความหลากหลายในการรับประกันภัยกลุ่ม Special Lines พร้อมทั้งเติบโตบนการรับประกันภัยรถยนต์ และประกันอุบัติเหตุและสุขภาพผ่านระบบงานที่ทันสมัย โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีแนวทางการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับ Fairfax รวมถึงการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าในปี 2024 ไว้อย่างครบครัน

Fairfax และฟอลคอนประกันภัยให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรโดยยึดหลักค่านิยม 8 ประการเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนสำหรับพนักงานในกลุ่มทั่วโลก เพื่อใช้เป็นหลักในการทำงานและในชีวิตประจำวัน และภายในงาน Fairfax Asia Summit 2023 ได้มีพิธีมอบรางวัล Fairfax Asia Ambassador Award ให้กับพนักงานใน Fairfax Asia จำนวน 9 ท่านจาก 8 ประเทศในเอเชีย ที่นำค่านิยม doing good, by doing well ทั้ง 8 ประการของ Fairfax มาใช้ได้จริงและสม่ำเสมอจากผลการโหวตของพนักงานของแต่ละบริษัทอีกด้วย

#Falconinsurance #ฟอลคอนประกันภัย #FalconBesideYou #FairfaxAsia #FairfaxFinancialHoldings #Fairfax #FFH

เกี่ยวกับบริษัทฟอลคอนประกันภัย
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2550 เป็นบริษัทในกลุ่ม Fairfax Financial Holdings Limited (FFH) ผู้ให้บริการด้านการเงินที่มั่นคงรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่โตรอนโต ภายใต้ชื่อ “FFH” มีสินทรัพย์มากกว่า 92,100 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,182,000 ล้านบาท) และมีเงินทุนมากกว่า 20,300 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 702,000 ล้านบาท) โดยบริษัทในกลุ่ม Fairfax ประกอบกิจการอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image