ซีพี ออลล์ นำคณะผู้บริหารที่สอบผ่านธรรมศึกษาร่วมแสวงบุญที่ฮ่องกง  

ซีพี ออลล์-เซเว่นฯ นำคณะผู้บริหารและพนักงานที่สอบผ่านธรรมศึกษาร่วมแสวงบุญที่ฮ่องกง

การส่งเสริมคุณธรรมจริธรรมในการทำงานให้กับผู้บริหารและพนักงานถือเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีวัฒนธรรมในการทำงานที่ผสมผสานความดีเข้าไปในทุกกระบวนการ ซึ่ง ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรภาคเอกชนที่พยายามสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่โดดเด่นและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีคือ โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์ต่อเนื่องมากว่า 27 ปี ที่น่าสนใจยังโครงการหนึ่ง การจัดสอบธรรมศึกษา ซีพี ออลล์เป็นบริษัทเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาติจากแม่กองธรรมสนามหลวงในการจัดสอบธรรมศึกษามากว่า 22 ปี ซึ่งที่ผ่านมามีพนักงานสอบผ่านธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอกรวมแล้วกว่า 14,000 คน และเพื่อเป็นการต่อยอดตอกย้ำนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาให้กับผู้บริหารและพนักงาน ซีพี ออลล์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษาแต่ละระดับได้ไปแสวงบุญในต่างประเทศโดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ส่วนหนึ่ง

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นางปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะประธานพุทธปัญญาชมรม ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานเดินทางไปแสวงบุญ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีพระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นวิทยากร ในการปฏิบัติธรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถานที่ต่างๆ ที่เดินทางไป อาทิ องค์พระใหญ่ แห่งวัดโปหลิน บนเกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ สูง 34 เมตร(รวมฐาน) น้ำหนักรวมกว่า 250 ตัน ประดิษฐานบนยอดเขาโปหลิน หันออกสู่ทะเลจีนใต้ เบื้องล่างของฐานองค์พระพุทธรูป มีเทพธิดาถวายเครื่องสักการะ 6 องค์ ตามคติพุทธศาสนาแบบมหายาน

นอกจากนึ้ยังได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของฮ่องกง อาทิ พระโพธิสัตว์กวนอิม ณ อ่าวรีพัลส์เบย์, สักการะหวังต้าเซียน ณ วัดหว่องไท่ซิน, และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันลม ซึ่งเป็นวัดที่ชาวฮ่องกงให้ความศรัทธามาอย่างยาวนาน เพื่อเปิดประสบการณ์ให้พนักงานได้ศึกษาหาความรู้ สั่งสมบุญและได้รับความอิ่มอกอิ่มใจ กลับมาทำงานอย่างมีความสุข สอดคล้องกับปรัชญาองค์กร เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุข

นโยบายส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ภายใต้ปณิธานองค์กร ของซีพี ออลล์ “Giving & Sharing”จึงเป็นอีกกุญแจสำคัญขององค์กรที่ช่วยสร้างคนดีเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสังคมไทย     

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image