‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2567’ พร้อมกัน 3 แห่ง

อว. ชวนเด็กไทยสนุกกับงาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567’
ภายใต้แนวคิด ‘เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน’
พร้อมกัน 3 แห่ง 12-14 มกราคม 2567 นี้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวง อว. และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชวนเที่ยวงาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567’ ภายใต้แนวคิด ‘เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน’ ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบไว้ว่า ‘มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย’ เพื่อให้เยาวชนได้สนุกสร้างสรรค์ไปกับกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ พร้อมเรียนรู้ผ่านการลงมือทำในรูปแบบ On Site, On Hands และ Online ผ่านเฟสบุ๊ค: ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue หรือ www.nsm.or.th โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 มกราคม 2567 ที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี วันที่ 12-14 มกราคม 2567 ที่ ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 กรุงเทพฯ, และวันที่ 13 มกราคม 2567 ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี นอกจากนี้ ยังกระจายความสนุกไปทั่วประเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 16 แห่ง และวิทยาลัยชุมชนกว่า 20 แห่ง พร้อมด้วยหน่วยงานตามภูมิภาคต่าง ๆ ยกทัพความสนุกรวมกว่า 46 แห่งทั่วประเทศ

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า งาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567’ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน’ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ และเยาวชนได้สัมผัสกับการเรียนรู้อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย กิจกรรมในงานครอบคลุมทุกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมในงานเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทำจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังให้เด็ก ๆ และเยาวชนมีความสนใจในวิทยาศาสตร์

Advertisement

พบกิจกรรมความสนุกมากมายรับวันเด็ก ดังนี้

1.เรียนรู้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ On Site
ชวนเด็กๆ มาร่วมสนุกกับกิจกรรมวิทยาศาตร์ภายใต้แนวคิด ‘เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน’ ไปกับสถานีแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พบกับกิจกรรมสื่อสัมผัสด้วยตัวเองบนพื้นที่จัดงานที่เข้าร่วม ได้แก่

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี วันที่ 12-13 มกราคม 2567 พบกับกิจกรรม อาทิ

 • NRCT Dream to Do สร้างสรรค์ สร้างฝันให้เป็นจริง กิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพในฝันให้กับเด็กและเยาวชน
 • พวงกุญแจพลาสติก สนุกไปกับการประดิษฐ์พวงกุญแจจากพลาสติกที่สามารถสร้างสรรค์รูปแบบและลวดลายที่น้อง ๆ ชื่นชอบ
 • เล่นแร่แปรธาตุ ชวนน้อง ๆ มาทำความรู้จักกับตารางธาตุให้มากขึ้น ที่เชื่อมโยงธาตุต่าง ๆ บนตารางธาตุกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
 • ATOM For Kids มาเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
 • สถานีสีเขียว….ตอน นวัตกรรม วว. เปลี่ยนขยะเป็นเงิน สนุกและได้รับความรู้จัดเต็มกับกิจกรรมเกมสันทนาการกับการบริหารจัดการคัดแยกขยะชุมชน
 • เทคโนโลยีนิวเคลียร์ พบกับกิจกรรมเกมส์สนุกๆ ที่ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์รอบตัวและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
 • นิทรรศการจากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที ชวนผจญภัยผ่านโลกเสมือนจริงไปกับ Virtual Tour
 • STEAM4INNOVATOR ชวนมาทำความรู้กับอาชีพนวัตกร จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ พร้อมก้าวสู่การเป็นนวัตกรสร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาคต
 • Road to Life Scientists สนุกสนานไปกับเกมส์และกิจกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 วันที่ 12-14 มกราคม 2567 พบกิจกรรมและฐาน Science Careers For Kids  อาทิ

 • Science Careers For Kids สนุกไปกับกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม ผ่านการทดลองสวมบทบาทอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ นักวิศวกรระบบราง นักวิศวกรดาวเทียม นักวิศวกรภูมิศาสตร์สารสนเทศ นักธรณีวิทยา นักนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬา นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • ผจญภัยโลกเสมือน กับ STKC มาเติมสาระความรู้ผ่านเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality
 • วิศวกรดาวเทียมน้อย มาเรียนรู้ขั้นตอนการประกอบดาวเทียม พร้อมลงมือทำและรับโมเดลดาวเทียมกลับบ้าน
 • Cosmic Exploration 3D นิทรรศการสำรวจอวกาศรูปแบบ 3D และโซนกิจกรรมดาราศาสตร์ เช่น การประดิษฐ์ 3D พวงกุญแจกลุ่มดาว และBingo ดาราศาสตร์
 • หนูน้อยนักคิด…มาตรวิทย์ มาตรวัด ชวนฝึกทักษะการใช้ข้อมูลความรู้ด้านการวัดไปใช้ในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารปลอดภัยผ่านกิจกรรมเกมถอดรหัส QR Code
 • การศึกษาทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบกับกิจกรรมการแนะแนวด้านการศึกษา
 • กิจกรรมสนุกกับตัวต่อเลโก้ ชมผลงานเลโก้และกิจกรรมการต่อเลโก้เบื้องต้น
 • นิทรรศการ CubeSat Kits Learning เรียนรู้เรื่องราวของดาวเทียมและสนุกไปกับกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • กิจกรรม BEC-TERO MUSIC COURSE ห้องเรียนเปียโนอินเตอร์แอคทีฟออนไลน์สำหรับทุกคน
 • การประกวด Fashion Science Kids Award ในหัวข้ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี วันที่ 13 มกราคม 2567  พบกิจกรรม อาทิ

 • กิจกรรม Collection Tour ร่วมผจญภัยคลังมหาสมบัติในพิพิธภัณฑ์กับนักวิชาการแบบใกล้ชิด
 • กิจกรรม Enjoy Maker Space ชวนมาปลดปล่อยความคิดและจินตนาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา
 • กิจกรรม Science Show พบกับการแสดงทางวิทยาศาสตร์ที่สนุก ตื่นเต้น พร้อมได้รับสาระความรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว
 • กิจกรรมโดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องกลุ่มดาว พร้อมตื่นตาตื่นใจกับการเรียนรู้ภาพยนตร์ดาราศาสตร์ 3 มิติ แบบ full-Dome
 • กิจกรรม Science Lab ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด พร้อมฝึกทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรม ปีนหน้าผาท้าความสูง ท้าทายและผจญภัยไปกับหน้าผาจำลอง
 • กิจกรรม King Power แจกลูกฟุตบอลคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย
 • กิจกรรม BGPU พบกับนักฟุตบอลขวัญใจเด็ก ๆ ที่มาพร้อมเกมสนุก ๆ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
 • กิจกรรม การประกวดแข่งขัน NSM Competition Boy Band & Girl Group การประกวดร้องเพลงและเต้น Cover ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท
 • กิจกรรมประกวดแฟนซีหนูน้อย ใต้ท้องทะเล (Under The Sea) พบกับการเดินแบบในชุดแฟนซีในธีมความสนุกสีสันใต้ท้องทะเล

2.ทดลองและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ Online
เพื่อให้เยาวชนทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้และทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ทุกเวลา จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนร่วมสนุกในรูปแบบ Live Event และการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางเฟสบุ๊ค: ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue  พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ได้แก่ นิทรรศการจากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที และSTEAM4INNOVATOR

3.อยู่ที่ไหนก็เป็นนักวิทย์ได้กับกิจกรรม On Hands
ส่งตรงความรู้แสนสนุกให้กับโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนผ่านทางเฟสบุ๊ค: ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue เพื่อให้เยาวชนนักคิดทั่วไทยไม่พลาดโอกาสการเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ผจญภัยโลกเสมือนกับ STKC, ATOM For Kids และSTEAM4INNOVATOR

พลาดไม่ได้! กับงาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567’ ที่จะพาเด็ก ๆ และเยาวชนมาสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ สามารถเข้าร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Online และ On Hands สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเฟสบุ๊ค: ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-577-9999 ต่อ 1791

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image