รมว.“พิพัฒน์” ลงพื้นที่ จ.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูฯ

รมว.“พิพัฒน์” ลงพื้นที่ จ.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูฯ ภาค 1 ย้ำ สนับสนุนการฟื้นฟูฯ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริการระดับสูงกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวสรันยา สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ให้การต้อนรับ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม มีความห่วงใย ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ประสบอันตรายจนเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ จึงได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง 5 แห่ง ทั่วประเทศขึ้น เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้าง ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยหากมีการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญเสียอวัยวะ สามารถที่จะเข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้เต็มตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนกลุ่มนี้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ สามารถประกอบอาชีพ รวมถึงสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานสามารถให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้แบบครบวงจร ทั้งในด้านอาชีพ ด้านจิตใจและสังคม นอกจากนี้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการดูแลผู้ประกันตนในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณี แม้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ประสบอันตรายหรือมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น โดยยึดแนวคิดที่ว่าจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี ที่ดูแลเอาใจใส่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และขอเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฟื้นฟูทุกคน ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ เพื่อเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการทำงานไม่แพ้คนปกติทั่วไป

Advertisement

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวเสริมว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน เป็นศูนย์ที่มีความพร้อมและศักยภาพทั้งในด้านบุคลากร และเครื่องมือในด้านการบำบัดฟื้นฟูทางการแพทย์ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ตั้งแต่การฝึกให้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง การบริหารร่างกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง การใช้กีฬาบำบัด ดนตรีบำบัด อีกทั้ง ยังมีนักสังคมสงเคราะห์คอยให้คำปรึกษา รวมทั้งเรียนรู้และ ฝึกอาชีพในสาขาต่างๆ เช่น การซ่อมคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องไฟฟ้า งานฝีมือประเภทต่างๆ เป็นต้น พร้อมกันนี้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานได้มีการประสานห้างร้าน ผู้ประกอบการต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อรับผู้ใช้แรงงานที่ได้รับการฟื้นฟูเหล่านี้กลับเข้าทำงาน เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image