ก.เกษตรรับ นโยบายเศรษฐา ส่งเสริมควายไทย เป็น “Soft Powe“

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมควายไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการจัดโรดโชว์จีน เตรียมนำ ‘พี่โก้ เมืองเพชร’ และเพื่อนโชว์เล่นน้ำสงกรานต์กับนักท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2567 ที่ถนนข้าวสาร เพื่อหวังต่อยอดทางเศรษฐกิจและกระตุ้นรายได้ภาคการท่องเที่ยว

โฆษกเกษตรฯ เผยว่า การเลี้ยงควายในประเทศเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น ฝากถึงเกษตรกรให้มองควายเป็นธนาคารเคลื่อนที่ ดอกเบี้ยที่ฝากคือหญ้า โดยเฉพาะควายสวยงาม การรีดน้ำเชื้อขายและผสมพันธุ์ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ จะสร้างรายได้ให้เกษตรกร และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เป็นการช่วยสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (Soft Power) ตามนโยบายของรัฐบาลนายกเศรษฐาฯ อีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับดูแลกรมปศุสัตว์โดยตรง ขานรับนโยบายดังกล่าวทันที สั่งการให้นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบส่งเสริมและพัฒนาควายไทย เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตและการตลาดควายไทยให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา ระบบห่วงโซ่อาหาร และใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Advertisement

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการจัดงานมหกรรมกระบือแห่งชาติทุกปี และสนับสนุนการประกวดกระบือ ในพื้นที่ทั่วประเทศ การสร้างเครือข่ายฟาร์มควาย รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้านการปรับปรุงพันธุ์ การปลูกพืชอาหารสัตว์ การควบคุมป้องกันโรค ตลอดจนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทย และเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นให้กับประเทศต่อไป

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image