เปิดตัวกิจกรรมโครงการออมสินสีขาว ประจำปี 2560 ภายใต้สโลแกน “รู้ทัน ป้องกัน ปลอดภัย”

  • ให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
  • เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้เรื่อง Digital Economy และ CyberSecurity Awareness
  • เปิดตัวไมโครไซต์น้องใหม่ ออมสินสีขาว.com

กรุงเทพฯ –  2 กุมภาพันธ์ 2560 – ธนาคารออมสินได้ฤกษ์เปิดตัวกิจกรรมภายใต้โครงการออมสินสีขาว การป้องกันการทุจริตทางไซเบอร์ประจำปี 2560 ภายใต้สโลแกน รู้ทัน ป้องกัน ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) รวมพลังเดินหน้าเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 พร้อมเปิดตัวไมโครไซต์น้องใหม่ ออมสินสีขาว.com  เป็นช่องทางให้ข้อมูลสื่อสารเพื่อแสดงเจตนารมณ์การต้อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบอีกทั้งการบริหารความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายและข้อมูลของธนาคาร  สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน ลูกค้าและคู่ค้า ณ หอประชุมบุรฉัตร  ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ในไม่นานมานี้

“โครงการออมสินสีขาว” เป็นกิจกรรมที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานความร่วมมือเพื่อสื่อสารนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านโครงการออมสินสีขาวด้วยสโลแกน ZERO CORRUPTION “ใส่ใจ เอาจริง เด็ดขาด” ในปี 2558 ธนาคารยังคงดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านโครงการออมสินสีขาวด้วยสโลแกน ZERO CORRUPTION HERO CORPORATION “ไม่ให้ ไม่รับ หยุดยั้งคอร์รัปชั่น” และในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลในแบบดิจิทัล และมองเห็นความเสี่ยงและภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อการประสงค์ต่อทรัพย์สินทั้งของลูกค้าและสถาบันการเงินต่างๆ จึงเปิดตัวกิจกรรมโครงการออมสินสีขาว ภายใต้สโลแกน “รู้ทัน ป้องกัน ปลอดภัย” (CyberSecurity Awareness) พร้อมทั้งเปิดตัวไมโครไซต์น้องใหม่ ออมสินสีขาว.com

เพื่อการบริหารความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายและข้อมูลของธนาคาร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน ลูกค้าและคู่ค้าของธนาคารนอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิถึง 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน อาจารย์ ปริญญา หอมเอนก และเจ้าพ่อไอทีคนรุ่นใหม่ หนุ่ย พงษ์สุข หิรัญพฤกษ์ มาให้ความรู้เรื่อง Digital Economy และ CyberSecurity Awareness เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในของการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างระมัดระวัง รวมถึงแบ่งปันข้อคิดต่างๆที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปที่ www.ออมสินสีขาว.com เพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและกิจกรรมโครงการออมสินสีขาว “การป้องกันการทุจริตทางไซเบอร์”ได้ตลอดเวลา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เงินหมู่บ้าน 2.5แสน เสร็จแล้ว 8 หมื่นโครงการ อนมุติงบแล้วกว่า 1.8 หมื่นล้าน
บทความถัดไป‘ครูภูฏาน’ พ้นขีดอันตราย หมอเผยพูดไม่ค่อยได้ เหตุขาดสารอาหารหนัก