กระทรวงทรัพย์ฯ จับมือกับกระทรวงยุติธรรม และ กระทรวงเกษตรฯ

กระทรวงทรัพย์ฯ จับมือกับกระทรวงยุติธรรม และ กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  เตรียมกล้าไม้พันธุ์ดี แจกจ่ายให้ ปชช. กว่า 2 พันกล้า

(วันที่ 15 พฤษภาคม 2567) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา โดยมี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งโครงการนี้จะมีกิจกรรมปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว การขุดลอกคูคลองพัฒนาแหล่งน้ำ การขุดลอกท่อระบายน้ำ การเก็บขยะชายหาด ป่าชายเลน ปากแม่น้ำ และลำคลอง

Advertisement

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมมือของ 3 กระทรวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการให้โอกาสผู้กระทำผิดได้ชดเชยความผิดที่ได้กระทำไว้กับสังคม โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องการอนุรักษ์ นอกจากนี้จะได้มีการอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาพฤตินิสัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือหลักสูตรพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรอาสาสมัครดับไฟป่า และอบรมให้ความรู้เรื่องป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าพันธุ์ดีจำนวนกว่า 2 พันกล้า อาทิ ยางนา ประดู่ป่า  มะค่าโมง ขนุน มะฮอกกานี แคนา ทองอุไร ตะแบก ไผ่ และอินทนิลน้ำ เป็นต้น เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่เข้าร่วมงาน และมอบให้กับ

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เพื่อให้ผู้ต้องขังได้นำกล้าไม้ไปปลูกในบริเวณทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว นอกจากในส่วนของกรมป่าไม้ที่ได้จัดเตรียมกล้าไม้ ยังมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ กรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image