ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ชวนร่วมเสวนา “ถกประเด็นร้อน: ผู้ไม่มีตั๋วสมัครสอบครูผู้ช่วยได้”

รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เชิญเข้าร่วมงานเสวนา “ถกประเด็นร้อน: ผู้ไม่มีตั๋วสมัครสอบครูผู้ช่วยได้” วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 9:00-12:00 น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นครอาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ร่วมเสวนา ได้แก่  รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ  ประธานสภาคณบดีศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว  รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก. และดร.พัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ศิษย์เก่า และว่าที่ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มก.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon