สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร

ในช่วงเดือนเมษายน 2560 จะมีวันหยุดราชการ คือ วันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2560 และวันสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13  -17 เมษายน 2560 ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกับวันหยุดสุดสัปดาห์หลายวัน ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว และเดินทางท่องเที่ยวเติมเต็มพลังให้กับตัวเองในช่วงนี้เป็นจำนวนมาก สิ่งที่หน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันเป็นพิเศษ เพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยด้วยความปลอดภัย นั่นคือ “อุบัติเหตุทางถนน”

สถิติอุบัติเหตุจากศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ในช่วงสงกรานต์ 2559 พบว่า จํานวนครั้งอุบัติเหตุสะสม รวม 3,447 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 442 คน บาดเจ็บ 3,656 คน โดยพบว่าสาเหตุหลักของอุบัติเหตุเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ โดยการฝ่าฝืนกฎหมาย ขาดวินัยจราจร ขาดความเอื้ออาทรในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และผู้ขับขี่ขาดจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัย เช่น เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วง 7 วันอันตราย บนโครงข่ายถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมจำนวน 1,580 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 274 คน และบาดเจ็บ 2,030 คน โดยรถจักรยานยนต์มีอุบัติเหตุสูงสุด

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 นี้ กระทรวงคมนาคม ภายใต้การนำของ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวก รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ของกระทรวงคมนาคม โดยหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีภารกิจร่วมกันในการให้บริการประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างมี “ความสุข สะดวก และปลอดภัย” ด้วยการให้การดูแลอำนวยความสะดวกในบริการระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง โดยเน้นให้ความสำคัญกับการป้องกัน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนที่ยังมีแนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น นำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นทุกปี

กระทรวงคมนาคมได้กำหนดช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนฯ ระหว่างวันที่ 5-18 เมษายน 2560 เพื่อรับมือการเดินทางของประชาชนในระบบขนส่งสาธารณะไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทุกคนเดินทางกลับถึงบ้าน ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ โดยเตรียมและเพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทาง ไม่ประจำทาง เพิ่มจำนวนตู้โดยสารรถไฟและเที่ยววิ่ง เพิ่มเที่ยวบินเสริมพิเศษ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า 35 ล้านคน มากกว่าปีที่แล้วถึง 75% ซึ่งมีประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะจำนวน 20.3 ล้านคน รวมทั้งจัดบริการฟรีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น รถเมล์ฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จตุจักร และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มายังอู่หมอชิต 2 และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม ยกเว้นค่าโดยสารให้กับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2560 เป็นต้น

Advertisement

ส่วนการใช้รถยนต์ส่วนตัว กรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้เปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพฯ – ชลบุรี และสายบางปะอิน – บางพลี รวมทั้งทางด่วนบูรพาวิถี (บางนา – ชลบุรี) ฟรี ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 11 เมษายน – เวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2560 เพื่อลดปัญหารถติดบริเวณหน้าด่าน และเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้กับพี่น้องประชาชน

สำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 กระทรวงคมนาคมได้กำหนด 5 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและแก้ไขพื้นที่จุดเสี่ยง จุดอันตราย บนถนนสายหลัก 10 สายใน 10 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด บูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ในการตั้งด่านตรวจจับและชะลอความเร็วรถ โดยเน้นในพื้นที่เสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุบ่อย ร่วมกับท้องถิ่นในการตั้งด่านชุมชนสกัดเมาแล้วขับ ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกคันและคนขับรถทุกคนก่อนออกจากสถานีขนส่ง การรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เปิดไฟหน้ารถยนต์ช่วงเวลากลางวัน เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ร่วมใช้ทางซึ่งจะมีส่วนช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึงการติดตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณีความผิดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน นอกจากนี้ ยังตั้งจุดตรวจและให้บริการแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 718 จุด ทั่วประเทศ

ส่วนมาตรการความปลอดภัยการขนส่งทางน้ำ ได้เข้มงวดการรักษาความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ โป๊ะเทียบเรือให้มีความมั่นคง แข็งแรง ตรวจสภาพความพร้อมของเรือโดยสาร อุปกรณ์ช่วยชีวิต จัดเจ้าหน้าที่และเรือตรวจการควบคุมการจราจรทางน้ำ มาตรการด้านความปลอดภัยทางราง ได้เพิ่มความถี่การตรวจสอบเส้นรางรถไฟ เฝ้าระวังบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เข้มงวดการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในสถานีและพื้นที่บริเวณรอบสถานีรถไฟ รถไฟฟ้า สำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยทางอากาศ ได้เข้มงวดการรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

Advertisement

เพื่อให้การเดินทางในช่วงสงกรานต์ปีนี้ เป็นสงกรานต์แห่งรอยยิ้มและความสุข ขอให้พี่น้องประชาชน “ขับรถอย่างมีน้ำใจ และรักษาวินัยจราจร” ไม่ดื่มสุราของมึนเมาขณะขับรถ ใช้ความเร็วที่เหมาะสม ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง เตรียมตัวเตรียมรถให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ นำรถเข้าตรวจสภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และรอบคอบ มีสมาธิอยู่ที่ความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

เมื่อวินัยเริ่มจากตัวผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนแล้ว สาเหตุที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุก็จะน้อยลง ตัวเลขของการสูญเสียนั้นก็จะลดหายตามไปด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image