อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกโรงแจง กรณีเอกชนปล่อยน้ำเสียลงทะเลชุมพร

 

จากที่มีการเสนอข่าวทางปะทิวนิวส์ออนไลน์ และ B –Blogger ออนไลน์ หัวข้อ “นายทุนโคตรมักง่ายปล่อยน้ำเสียลงทะเลอ่าวบางสน จังหวัดชุมพร” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น ล่าสุด (วันที่ 12 พฤษภาคม) นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านสื่อโซเชียลและเว็ปไซต์ดังกล่าวแล้ว ก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งทางสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ก็ได้จัดตั้งคณะเจ้าหน้าที่ทำงานซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลอ่าวไทยตอนกลาง เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ปลัดอำเภอปะทิว ประมงอำเภอปะทิว และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่มีการร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ และมีผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ให้ข้อมูลว่าเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีสถานประกอบการนากุ้งของนายสุพงษ์ แพรสมบูรณ์ ดำเนินการจับกุ้งและปล่อยน้ำออกสู่ทะเล โดยพบว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก. เลขที่ 553 พื้นที่ 34 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา มีบ่อกุ้งจำนวน 4 บ่อ ซึ่งในวันที่ตรวจสอบมีการเลี้ยงกุ้ง 3 บ่อ ส่วนอีก 1 บ่อได้มีการจับกุ้งไปแล้วในวันที่ 7 พฤษภาคมซึ่งคาดว่าเป็นประเด็นที่มีการร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพื้นที่สถานประกอบการดังกล่าวปรากฏว่าไม่อยู่ในเขตจำแนกป่าชายเลนตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530  และบริเวณที่ตรวจสอบก็ไม่มีแหล่งหญ้าทะเลและแหล่งปะการังแต่อย่างใด นายสุพงษ์ แพรสมบูรณ์ เจ้าของสถานประกอบการ ได้นำตรวจและให้ข้อมูลว่า มีการดำเนินการจับกุ้งและปล่อยน้ำจากบ่อกุ้งลงสู่ทะเลผ่านลำธารสาธารณประโยชน์ด้านข้างสถานประกอบการในวันดังกล่าวจริง


 

จากนั้น เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น โดยในช่วงที่เก็บตัวอย่างเป็นช่วงน้ำลงแห้ง หลังฝนตกใหม่ๆ จึงทำการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งใกล้ปากคลองน้ำจืด รวมสถานี 3 สถานี ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัด มีค่าโดยสรุปดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 31.31-31.73 องศาเซลเซียส, ความเค็ม 31.00-31.45 psu, ความเป็นกรดด่าง 8.12-8.20 และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.00 -6.20 mg/L

สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารนั้น ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณชายหาดหน้าสถานประกอบการ เพื่อจะนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เมื่อทราบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งดังกล่าวแล้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ชุมพร จะแจ้งให้อำเภอปะทิวทราบ เพื่อให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

บทความก่อนหน้านี้‘ดร.รัชดา’ ชี้กรณีแม่ฮ่องสอน จุดเริ่มต้นแก้ “โสเภณีเด็ก”
บทความถัดไปเรียก”2อดีตน.ศ.อุเทนฯ”ควบจยย.บุกรั้วจุฬาฯ ข่มขู่”เนติวิทย์” รับข้อหา”ก่อความเดือดร้อน-ข่มขู่”