เทเวศประกันภัย ตั้งเป้าปี 59 โต 5,200 ล้าน รุกตลาดรายย่อย

เทเวศประกันภัยเผยผลการดำเนินงานปี 2558 เติบโต 4,893 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2557 ที่ 17 ตั้งเป้าโตในปีนี้ที่ 5,200 ล้านบาท พร้อมรุกตลาดรายย่อยอย่างต่อเนื่อง เร่งขยายช่องทางการจำหน่ายและกรมธรรม์ให้ครอบคลุมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ว่า บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ (Net Earned Premium) 2,727.7 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 20 เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายดำเนินงานแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 เท่ากับ 319.6 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนร้อยละ 23 คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 6.39 บาท

ส่วนผลการดำเนินงานด้านการลงทุนสำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุน 151 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.7 ทั้งนี้ เมื่อสรุปฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 16,403 ล้านบาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 13,772 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,631 ล้านบาท โดมติที่ประชุมคณะกรรมบริษัทฯ อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 3.60 บาท

สำหรับในปี 2559 บริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโตอยู่ที่ 5,200 ล้านบาท หรือ โตขึ้นประมาณ 6.5% โดยมีสัดส่วนในการทำตลาดของลูกค้ารายใหญ่ อยู่ที่ 30% และลูกค้ารายย่อย 70% ซึ่งบริษัทฯ มีแผนรุกตลาดรายย่อยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงระบบ Call Center และระบบ IT Infrastructure นอกจากนี้ยังได้ขยายช่องทางการจำหน่ายเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการขยายงานด้าน Modern Trade เช่น การขายผ่าน website ต่างๆ และการขยายตัวแทน นายหน้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งการขยายเข้าสู่กลุ่มสถาบันการเงินให้มากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำเสนอบริการไปสู่ลูกค้ารายย่อย ผ่านช่องทางตัวแทนนายหน้าสาขาของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 23 แห่งทั่วประเทศ และยังสาขาย่อย หรือ Deves Station อีกจำนวน 11 แห่ง กระจายอยู่ตามห้างสรรพสินค้า ศูนย์กลางธุรกิจทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตลอดจน Direct Saleในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Tele-Marketing / Tele-Web (www.deves.co.th)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พบอีก’พระโพธิสัตว์’ที่นิวยอร์ก จี้ทวงคืน-ยกย่องสวยงามที่สุด
บทความถัดไปสรยุทธ “ระหว่างบรรทัด”