ธนาคารกรุงเทพ นำนักศึกษาโครงการ SIP รุ่น 68 เข้าเยี่ยมชมสายการบินไทยแอร์เอเชีย

นายอรรถ เมธาพิพัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโครงการ สายวานิชธนกิจ (กลางขวา) และนายธีรเดช ศรีอิทธยากร ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ (กลางซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำนักศึกษาโครงการ SIP เข้าเยี่ยมชมงาน โดยมีนายธีรพัฒน์ สิงหวณิช ผู้จัดการแผนกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (กลาง) สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ และทีมงาน ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาโครงการฝึกอบรมพิเศษธนาคารคู่บ้านคู่เมือง (Student Internship Program หรือ SIP) รุ่น 68 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเป็นพันธมิตรคู่ค้ากับธนาคาร พร้อมร่วมแบ่งปันความรู้ด้านธุรกิจและสัมผัสกับวัฒนธรรมองค์กรของสายการบินชั้นนำ

ทั้งนี้ SIP ได้เริ่มโครงการรุ่นแรกตั้งแต่ปี 2527 เพื่อสร้างโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในทุกสาขาวิชา จากทุกสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทบาทธนาคารพาณิชย์ไทย  เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ การพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนการปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างโอกาสในการตอบแทนสังคม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon