โครงการ 3 ประสานความร่วมมือ กสทช. กสท และ CABSAT

โครงการ 3 ประสานความร่วมมือ กสทช. กสท และ CABSAT สร้างโอกาสเคเบิลท้องถิ่นเปิดทางรอดสู่ยุคดิจิทัล

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและเปิดตัวโครงการ 3 ประสาน อันเป็นความร่วมมือระหว่าง กสทช. (NBTC) บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) และ ชมรมโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีไทยแลนด์ (CABSAT) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่น(LCO) ทั่วประเทศเปลี่ยนผ่านการให้บริการสัญญาณเคเบิลทีวีระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ กสท โทรคมนาคม ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

ความร่วมมือระหว่างกันครั้งนี้ CAT ในฐานะหน่วยงานของชาติด้านสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งมีความพร้อมด้านโครงข่าย Fiber Optic ทั่วประเทศ จะสนับสนุนให้ LCO ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม Fiber Optic ของ CAT ในการเชื่อมสถานีส่งสัญญาณ (Headend) ของ LCO เข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้ LCO ที่ยังไม่มีความพร้อมในการให้บริการระบบดิจิทัลสามารถใช้โครงข่ายไฟเบอร์เพื่อเชื่อมสัญญาณและเปิดให้บริการให้บริการสัญญาณเคเบิลทีวีในระบบดิจิทัลได้ทันที รวมทั้งเปิดโอกาสให้ CAT และ LCO สามารถหารายได้เพิ่มเติมจากการเปิดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับสมาชิกควบคู่ไปกับการให้บริการเคเบิลทีวีได้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพการบริการของ LCO ขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถปรับตัวในตลาดยุคดิจิทัลที่มีการแข่งขันรุนแรงในปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกันในกลุ่ม LCO เพื่อช่วยเหลือกันและกันให้สามารถพัฒนากิจการเคเบิลท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในระดับโครงข่ายเคเบิลท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคซึ่งเป็นรูปแบบที่ประสบความสำเร็จแล้วในประเทศเกาหลี และไต้หวัน

ขณะเดียวกัน CABSAT ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่น (LCO) ที่มีโครงข่าย สายเคเบิลทีวีเป็นของตนเองกระจายอยู่ตามจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านทั่วประเทศ สามารถส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจของ CAT ซึ่งต้องการขยายฐานผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตรวมถึงบริการอื่นๆ เข้าถึงผู้ใช้ในครัวเรือนทั่วประเทศผ่านโครงข่าย Last Mile ของ LCO ได้อย่างกว้างขวาง โดยการเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตของ CAT จะมีความร่วมมือสนับสนุนจาก LCO ในด้านการตลาดและการติดตั้ง รวมถึงการสนับสนุนบริการหลังการขาย

Advertisement

ความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวไม่เพียงครอบคลุมการแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีร่วมกัน แต่ยังรวมการเปิดตลาดกลุ่มลูกค้าร่วมกัน จึงเป็นกุญแจสำคัญที่สนับสนุนให้ทั้ง CAT และ CABSAT ได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละฝ่ายอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และไม่ซ้ำซ้อน สามารถเพิ่มศักยภาพภาพการแข่งขันในตลาดทั้งในส่วนของ CAT และ LCO ทั่วประเทศ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image