ปลัดคลัง ปาฐกถาพิเศษ “การเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0

ปลัดกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ “การเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 พร้อมความท้าทายของสังคมสูงวัย”


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ “การเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 พร้อมความท้าทายของสังคมสูงวัย” ในงานสัมมนาวิชาการ Wellness Aging สูงวัย มีสุข ณ หอประชุม ศ.สังเวียนฯ ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560