พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ PF+KM ประจำปี 2559

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการดำเนินการโครงการ “สร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” (Improving Productivity & Sustainability though Knowledge Management หรือ PF+KM ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สันติ กนกธนาพร ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ลงนามร่วมกับผู้บริหารจาก 6 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “KM for Sustainability” นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบสื่อการเรียนรู้และสื่อรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดทำมุมความรู้ภายในองค์กร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon