ซีพีเอฟ พัฒนาบุคลากรทั่วโลก สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก ร่วมผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จัดอบรมหลักสูตร “The 5th Poultry Production Course” เสริมศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีกจาก 10 ประเทศทั่วโลก สานต่อนโยบายการพัฒนาบุคลากร สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสู่การเป็นองค์กรแห่งผู้นำรองรับการเติบโตของธุรกิจ

นายวีรชัย รัตนบานชื่น ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจไก่เนื้อ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านธุรกิจการผลิตสัตว์ปีกจากทุกประเทศทั่วโลกที่ซีพีเอฟเข้าไปลงทุนเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยจัดอบรมบุคลากร 40 คนจาก 10 ประเทศ ทั้งไทย อินเดีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ กัมพูชา มาเลเซีย ตุรกี เวียดนาม และไต้หวัน มาร่วมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตสัตว์ปีกจากวิทยากรของ บริษัท คอบบ์ แวนเทรส (Cobb-Vantress, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตและพัฒนาสายพันธุ์ไก่เนื้อ สายพันธุ์ COBB และจากผู้เชี่ยวชาญของซีพีเอฟ ณ ศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

Advertisement

นายวีรชัย กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทักษะและสร้างการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงาน สอดคล้องวิสัยทัศน์ “สร้างคน เสริมธุรกิจ” ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรในแต่ละประเทศให้ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต ด้วยการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายธุรกิจการผลิตสัตว์ปีกในทุกประเทศทั่วโลก ผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากบริษัทระดับโลกและผู้เชี่ยวชาญของบริษัท พร้อมเรียนรู้ตลอดห่วงโซ่การผลิตไก่เนื้อ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนได้เข้าดูงานในหน่วยธุรกิจซีพีเอฟที่มีการดำเนินงานตามมาตรฐานระดับโลก ซึ่งจะช่วยสร้างกระบวนการคิด เสริมความรู้เทคนิคการผลิตสัตว์ปีกที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ เทคนิควิชาการและนวัตกรรมที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสัตว์ปีกที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อผู้บริโภคทั่วโลก และพัฒนาการดำเนินงานในประเทศของตนเองต่อไป

นายเบน โสวันนาลา ผู้จัดการฝ่าย ธุรกิจไก่เนื้อ ซี.พี.กัมพูชา กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ นอกจากความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรแล้ว ตนเองยังได้เทคนิคดีๆ และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจากเพื่อนที่มาจากประเทศอื่นๆ ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้ไปแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนำไปพัฒนาการผลิตอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคชาวกัมพูชา

นายกาแวน เฟลิกซ์ อิลโลโม ผู้อบรมชาวแทนซาเนีย กล่าวว่า การอบรมเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและปฏิบัติงานได้เรียนรู้กระบวนการผลิตไก่ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากลของซีพีเอฟที่ประเทศไทย และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับทีมงานจากประเทศต่างๆ ทั้งฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มไก่เนื้อ โรงงานผลิตอาหารซึ่งสามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการทำงานของหน่วยงานตนเอง ซึ่งช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และช่วยให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้บริโภคเนื้อไก่คุณภาพสูง ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล.

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image