บสย. แถลงผลการดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ 9 เดือน

นิธิศ มนุญพร

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แถลงผลการดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ      9 เดือน (1 ม.ค.- 30 ก.ย. 2560) สามารถค้ำประกันสินเชื่อรวม 54,027 ล้านบาท มีลูกค้าใหม่ 67,597 ราย  ขณะที่ผลดำเนินงานโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ 15 ธนาคารพันธมิตร เร่งกระจายสินเชื่อ ดันยอดค้ำประกันฯ แตะ 10,000 ล้านบาท เผยแผนโค้งสุดท้าย ผนึกธนาคารอัดแคมเปญแพ็คคู่ ปูพรมกิจกรรม ขยายฐาน SMEs กลุ่มค้าชายแดน CLMV ท่องเที่ยว และ SMEs เกษตร    

 นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานด้านการค้ำประกันสินเชื่อ 9 เดือน ปี 2560 (1 ม.ค. – 30 ก.ย.) มียอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ  54,027 ล้านบาท มีลูกค้าใหม่  67,597 ราย ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ อาทิ

  1. โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อย (Micro Entrepreneurs) ระยะที่ 2 ประสบความสำเร็จด้านจำนวนราย คือ 60,656 ราย วงเงินอนุมัติค้ำประกัน 5,547 ล้านบาท
  2. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) และ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ ช่วย SMEs เข้าถึงสินเชื่อ 4,663 ราย วงเงินอนุมัติค้ำประกัน 27,700 ล้านบาท
  3. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จำนวน 1,621 ราย วงเงินอนุมัติค้ำประกัน 9,786 ล้านบาท

นอกจากนี้ บสย. ยังประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6)       ปรับปรุงใหม่ ตามกรอบวงเงิน 81,000 ล้านบาท  ตามที่ ครม.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560  โดยมียอดคำขอค้ำประกันสินเชื่อมากกว่า 10,000 ล้านบาท สามารถช่วย SMEs จำนวน 1,200 ราย ขณะนี้มี 15 ธนาคารพันธมิตรร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ,  ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์   ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

นายนิธิศ กล่าวว่า ผลดำเนินงาน บสย. ประสบความสำเร็จด้วยดี จากความร่วมมือระหว่าง บสย. และธนาคารพันธมิตร อาทิ โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อย (Micro Entrepreneurs) ระยะที่ 2 ที่มีลูกค้าใหม่ใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อตลอด 3 ไตรมาส รวม 60,656  ราย ขณะที่โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ร่วมกับธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ก็ประสบความสำเร็จด้วยดีเช่นกัน รวมถึงโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่  โดยมี 15 ธนาคารพันธมิตร ร่วมผลักดันสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ โดยมียอดคำขอค้ำประกันสินเชื่อมากกว่า 10,000 ล้านบาท

สำหรับแผนงานไตรมาสสุดท้าย บสย. ได้เร่งผลักดันยอดค้ำประกันสินเชื่อ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจ 86,000 ล้านบาท ภายใต้กลยุทธ์เชิงรุก ปูพรมกิจกรรม รองรับการเติบโตของภาคธุรกิจ และตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ ส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยร่วมกับธนาคารพันธมิตร โครงการผลักดันสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ ภายใต้แคมเปญร่วมกับธนาคารต่างๆ เพื่อขยายฐานผู้ประกอบการกลุ่มค้าชายแดน CLMV ท่องเที่ยว และ SMEs เกษตร เป็นต้น

สรุปภาพรวม ผลการดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อรายไตรมาส ปี 2560

ผลการดำเนินงาน 9 เดือน (1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2560)  ยอดค้ำประกันสินเชื่อ 54,027 ล้านบาท / ลูกค้าใหม่  67,597 ราย

  1. ไตรมาส 1/2560  (ม.ค. – มี.ค.)        ยอดค้ำประกันสินเชื่อ  11,677 ล้านบาท  /  ลูกค้า ใหม่  16,315  ราย
  2. ไตรมาส 2/2560  (เม.ย. – มิ.ย.)      ยอดค้ำประกันสินเชื่อ  17,913 ล้านบาท  /  ลูกค้า ใหม่  23,456  ราย
  3. ไตรมาส 3/2560  (ก.ค. – ก.ย.)        ยอดค้ำประกันสินเชื่อ  24,437 ล้านบาท  /  ลูกค้า ใหม่  27,826  ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon